Søk

Du er her:

FKRA med nytt slaktekyllingfôrsortiment uten narasin

FKRA med nytt slaktekyllingfôrsortiment uten narasin

Vi har i lengre tid testet slaktekyllingfôr uten koksidiostatika. Vi kan nå levere et sortiment uten narasin som ivaretar slaktekyllingen fra 0 dager og fram til slakting. Blandingene uten narasin kan brukes som sluttfôr. Kylling 3 er derfor tatt ut av sortimentet.

Det er slakteriene som styrer kyllingproduksjon med eller uten bruk av narasin. Er du i tvil så må du derfor kontakte ditt slakteri.

Ved utfordringer i løpet av et innsett så må evt tiltak gjøres i samråd med slakteri og FKRA.

Følgende blandinger til slaktekylling leveres uten koksidiostatika:

Salgsart. nummer Artikkel beskrivelse
91218 KROMAT KYLLING PRESTART (F)
91216 KROMAT KYLLING 1 (F) UTEN NARASIN
91215 KROMAT KYLLING 2 LÅG (F) UTEN NARASIN
91217 KROMAT KYLLING 2 HØG (F) UTEN NARASIN

 

KROMAT KYLLING PRESTART (F) 91218

Et prestartfôr som er ment for en kortere bruksperiode enn tradisjonelt startfôr. Utviklet for å styrke kyllingen de to tre første levedagene ved en narasinfri fôringsstrategi. Blandingen er rik på energi og protein samt andre tilsetninger som skal bidra med å sikre god helse og tilvekst

Bruksområde:
Fra 0 til ca. 3 dagers alder. Benytt mellom 100 – 200 gram per kylling.

Antall gram fôr per kylling må vurderes ut i fra tilveksten og erfart 1.ukes vekt i det aktuelle hus. Ved gode førsteukes vekter bør det benyttes 100 gram per kylling. Ved en lav 1.ukes vekt kan det være hensiktsmessig å benytte 200 gram per kylling. Da vil det naturlig gå et par dager ekstra før overgang til kylling 1.

 • (F) = inneholder fiskemel

 

KROMAT KYLLING 1 (F) UTEN NARASIN 91216

Et startfôr uten tilsetning av Narasin eller andre koksidiostatika. Dette er en energi- og proteinrik blanding som sikrer kyllingen en god start og fremmer tilveksten.

Bruksområde:
Ved kun bruk av Kylling 1 Fra 0 til ca. 11 dagers alder skal det benyttes mellom 300-400 gram fôr per kylling. Mengde fôr må vurderes etter appetitt og tilvekst

Ved bruk av KROMAT KYLLING PRESTART (F) og KROMAT KYLLING 1 (F) UTEN NARASIN skal samlet mendge kraftfôr ligger på ca 300-400 gram fram til ca dag 11.

Mengde fôr må vurderes etter appetitt og tilvekst

 • (F) = inneholder fiskemel

 

KROMAT KYLLING 2 LÅG (F) UTEN NARASIN 91215

Blandingen er et vekstfôr uten tilsetning av narasin eller andre koksidiostatika og har et lavere energiinnhold som gir et rimeligere fôr og et høyere fôropptak. Fremmer en moderat tilvekst, som kan gi positiv effekt på helse. Siden dette fôret er uten koksidiostatika kan det også brukes som sluttfôr.

Bruksområde:
Fra ca. 12 dagers alder og frem til slakting beregnes ca. 2,3 kg fôr per kylling i perioden.

Mengde fôr kan variere avhengig av appetitten i flokken og antall slaktedager.

 • (F) = inneholder fiskemel
   

KROMAT KYLLING 2 HØG (F) UTEN NARASIN 91217

Blandingen er et vekstfôr uten tilsetning av narasin eller andre koksidiostatika. Dette er et energirikt kraftfôr som gir et lavt fôropptak, men samtidig en god tilvekst.  Et lavere fôropptak kan ha en positiv effekt på strøet i huset og på tråputescore.

Siden dette fôret er uten koksidiostatika kan det også brukes som sluttfôr.

Bruksområde:
Fra ca. 12 dagers alder og frem til slakting beregnes ca. 1,9 kg fôr per kylling i perioden

Mengde fôr kan variere avhengig av appetitten i flokken samt antall slaktedager.

 • (F) = inneholder fiskemel

Publisert 07. januar 2016 - Silja Eriksen

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640