Søk

Du er her:

Vår kraftfôr gir topp ytelse, helse og tilvekst for sau og lam

Forbedret kraftfôrsortiment til sau

Felleskjøpet Rogaland Agder har gjort forbedringer i kraftfôrsortiment til sau. Forandringene innebærer blant annet økt E-vitamininnhold i sauefôret for å styrke immunforsvaret til søyene i slutten av drektighetstida.

Nye undersøkelser tyder på at god E-vitamintilførsel til søyene i drektighetstida gir mere vitale og livskraftige lam med høyere tilvekst på våren.

Kraftfôrsortiment som fanger opp behovene i markedet   
Årets grovfôr er av varierende kvalitet, og antall fostre hos norsk sau øker. Det er da ekstra viktig å gi rikelig og riktig type kraftfôr. Kraftfôret skal sikre nok energi og protein til fosterproduksjonen de siste 8 ukene før lamming.

FORMEL Sau Ekstra vil passe godt i besetninger der en har høye produksjonsmål, både når det gjelder antall fostre, ambisjoner om lavest mulig lammetap og krav til høy melkeproduksjon/god lammetilvekst etter lamminga.
 

Les også: Antall fostre hos norsk sau øker - Krever økt fokus på fôringa

 

Sortiment til sau

FORMEL Sau
Kraftfôrblanding fra innsett på høsten til beiteslipp med bra proteininnhold. Gir god melkeproduksjon, men krever søyer i godt hold som kan mobilisere kroppsfett etter lamminga for å dekke energibehovet til melkeproduksjonen

FORMEL Sau Ekstra
Kraftfôr til sau for høy melkeproduksjon etter lamming. Anbefalt fra 8 uker før lamming til beiteslipp. Passer også godt til grovfôr med middels til dårlig kvalitet og/eller i besetninger med store lammetall

FORMEL Sau Intensiv
Fiberrik spesialblanding for intensiv fôring (kraftfôr etter appetitt) med kraftfôr etter lamming sammen med smakelig fiberholdig grovfôr.  I salg fra ca. 1. mars.

Sortiment til lam

Pluss Pontus melkeerstatning
Melkeerstatning til lam og kje som er velprøvd og testet i Norge med svært gode resultater.

FORMEL Lam Vår
Fiberrik og smakelig kraftfôrblanding til lam fra fødsel til slakting på høsten. I salg fra ca. 1. mars.

FORMEL Lam Haust
Tilpasset kraftfôr til lam på beite eller intensiv oppfôring innomhus. I salg fra ca. 1. juli

Ta kontakt med en av våre konsulenter, dersom du ønsker råd om kraftfôrvalg og fôring.

 

Publisert  februar 2013 - Ådne Undheim

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | kundesenter@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: kundesenter@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640