Format Pigg - helse i hver bit!
Format Pigg - helse i hver bit!
Format Pigg er Felleskjøpets kraftfôr til besetninger som sliter med avvennigsdiare, kraftfôret styrker smågrisens immunforsvar gjennom bedre tarmhelse.

Format Pigg - helse i hver bit!

Format Pigg er Felleskjøpets kraftfôr til besetninger som sliter med avvenningsdiaré. Kraftfôret styrker smågrisens immunforsvar gjennom bedre tarmhelse.

 

Format Pigg

I besetninger der avvenningsdiaré er en utfordring handler det ikke først og fremst om tilvekst i de to første ukene etter avvenning, men om en skånsom overgang som sikrer tarmhelsa og slik legger et godt grunnlag for vekst i ukene som følger.

I testbesetninger har vi sett at Format Pigg i mange tilfeller kan erstatte bruken av medisinsk sink - bra for lommeboka og miljøet!

 

Hvordan fungerer Format Pigg?

 • Når et overskudd av næringsstoffer passerer gjennom dyras fordøyelse uten å bli absorbert, får ugunstige bakterier gode vekst vilkår. For å hindre overskudd av ufordøyd protein har vi i Format Pigg både redusert mengden protein og valgt proteinråvarer med svært god fordøyelighet.
   
 • Nylig avvent smågris har ikke stor nok utskillelse av saltsyre til å opprettholde lav pH i magen. Lav pH er nødvendig for å aktivere de enzymene som bryter ned protein. Lav pH i magen hindrer også bakterier i å forflytte seg fra magen og over i tynntarmen. Format Pigg har en sammensetning som bidrar til å senke pH i magen.
   
 • Riktig valg av fiberkilde er viktig for å redusere mengden substrat tilgjengelig for bakterievekst. Ufordøyelig fiber passerer gjennom fordøyelsessystemet, bidrar til økt fôropptak og en mer velfung- erende tarm.
   
 • Noen mikromineraler har i store doser god effekt mot avvennings- diaré. I Format Pigg har vi tatt i bruk mineralkilder som selv i lave doser beskytter tarmcellene effektivt.

 

Bruksanvisning

 • Format Pigg er et fase 1-kraftfôr til smågris og skal brukes fra første leveuke og fram til 10 dager etter avvenning. Deretter brukes annet smågrisfôr fram til salg/flytting. Kraftfôret kan ikke brukes lenger enn til 14 dager etter avvenning på grunn av mineralsammen- setningen.
   
 • Gi Format Pigg allerede fra første leveuke. Tidlig tilvenning til kraftfôr gjør grisen bedre tilpasset fordøyelse av kraftfôrråvarene ved avvenning.
   
 • Fôr ofte, og med små mengder. Fjern gammelt kraftfôr slik at smågrisene hele tiden har ferskt smågrisfôr tilgjengelig.
   
 • Tildel gjerne smågrisfôr sammen med Pluss Smågristorv.
 • Øk gradvis kraftfôrmengden fram mot avvenning etter hvert som grisens kraftfôropptak øker.

 

Se film!

 

 

 

 

 

 

 

  

Les og last ned faktaark her

 


Publisert 23. november - Borghild Njærheim Barstad

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640