Nyhet fra FORMEL Biff-serien

FORMEL Biff-serien

Det nye FORMEL Biff sortimentet gir bevist effekt på økonomi, dyr og klima. Det gir økt fôreffektivitet og reduserer klimagassutslipp.

Nå gjør vi den anerkjente FORMEL Biff-serien vår enda bedre. En klimasmart løsning som samtidig gir bedre økonomi for bonden.

Agolin Ruminant består av utvalgte essensielle oljer som i forsøk har redusert produksjonen av metangasser med 15-20 %. Fra 1. september blir dette tilsatt våre resepter på FORMEL Biff, FORMEL Biff Kompakt og FORMEL Biff Intensiv.

En rekke internasjonale forsøk viser at Agolin Ruminant:

 • Reduserer metangassproduksjonen i vomma med 15-20 %
 • Øker fôreffektiveteten med 5-8 %

Produksjon av metan i vomma er en energikrevende prosess. Gjennom å redusere denne prosessen har Agolin Ruminant i fôringsforsøk økt fôreffektiviteten hos dyra med 5-8 %. Dette betyr bedre økonomi i oppfôringa, samtidig som storfekjøttproduksjonen blir mer klimavennlig. 

Metan (CH4) er en av de største klimagassene og beregnes til å utgjøre minst 14 % av de totale utslippene av klimagasser.  Metan har et globalt oppvarmingspotensial 25 ganger kraftigere enn karbondioksid og har et 12-årig atmosfærisk livsløp. Det er beregnet at landbruket står bak 50-60 % av utslipp av metan. Av dette utgjør metanutslipp fra drøvtyggere 15-33 %.

Kilde: Animal Nutrition 2015: Dietary sources and their effects on animal production and environmental sustainability: Metha Wanapat, Anusorn Cherdthong m fl.  

Bedre fôreffektivitet

 • Forsøk med Agolin Ruminant i rasjonen viser forbedret fôreffektivitet på 6-8 % – mer kjøtt produsert pr. kg tørrstoff dyret tar opp
 • Økt antall bakterier i vom vil gi bedre utnyttelse av grovfôret
 • Fôreffektivitet er et mål på hvor mye tilvekst oksen har i forhold til hvor mye fôr (kg TS) den eter
 • Mindre fôr pr. kg tilvekst = mer effektiv fôring

Metan i vomma gir tap av energi

Det er beregnet at drøvtyggere taper 5-15 % av bruttoenergien i fôret på grunn av produksjon av metan i vomma. Metan-produksjonen i vomma er en mikrobielt drevet prosess for å fjerne overskudd av hydrogen.

Det nye produktet vi nå tilsetter i FORMEL Biff sortimentet vil blokkere deler av denne energikrevende prosessen og har i forsøk redusert produksjonen av metan, og dermed utslipp av metangasser med 15-20 %. Når vi kan påvirke og redusere produksjonen av den energikrevende metanproduksjonen i vomma vil vi øke utnyttelsen av fôret. Det vil i praksis si at en får mer kg kjøtt på samme mengde fôr, som igjen er positivt for økonomien til produsentene. Samtidig vil produksjonen skje på en mer miljøvennlig måte.

Felleskjøpet tar økte krav om en bærekraftig husdyrproduksjon og reduksjon av klimagasser på alvor. Det gjør vi gjennom en rekke prosjekter knyttet mot klimasmarte tiltak i landbruket.

Det er gjort en rekke vitenskapelige fôringsforsøk i Europa som dokumenterer virkningene av Agolin Ruminant til både okser og mjølkekyr, også på grasbaserte rasjoner. Se tabell 1 der det er referert til fire forsøk som er gjort på storfekjøttproduksjon.

Fôringsforsøk i Europa som dokumenterer virkningene av Agolin Ruminant

Tabell 1: 

Se tabellen i full størrelse her

 

Valg av oppfôringsstrategi

Tabell 2: FORMEL Biff ble lansert i 2002 og er landets mest solgte kraftfôrtype til okser.
Siden lanseringen har det kommet til to nye sorter i serien, slik at den i dag består av tre varianter til ulike typer framfôringsstrategier:

Se tabellen i full størrelse her

Når en skal velge oppfôringsstrategi (se tabell 2) på oksene er det viktig å ta utgangspunkt i gårdens ressursgrunnlag.

 • Har du god tilgang på billig og godt grovfôr kan en grovfôrbasert produksjon med lite kraftfôr (1-3 kg) være lønnsomt hvis tilgang på dyr harmonerer godt med antall bingeplasser en har tilgjengelig. Har en derimot svært god tilgang på fôringsdyr og grovfôrressursene er flaskehalsen, kan en mer intensiv oppfôring (4-5 kg kraftfôr) være å anbefale.
   
 • Rasen påvirker oppfôringsstrategien. Tunge raser som Limousin, Simmental og Charolais eller krysninger med disse, tilsier en intensiv oppfôring, da de kan fôres tunge uten at en trenger å være redd for fettrekk. Ofte anbefales 4-6 kg kraftfôr på de tunge rasene. Lettere raser som Hereford og Aberdeen Angus bør ha en noe mer moderat framfôringsintensitet, i alle fall hvis en ønsker å oppnå høge slaktevekter. Ofte anbefales 2-4 kg på de lette rasene, avhengig av grovfôrkvalitet og ønsket slaktevekt/slaktealder. NRF-oksene er fleksible. De kan oppnå både god tilvekst på tidlig høstet grovfôr, men også tåle intensiv oppfôring med større kraftfôrmengder. Mengde kraftfôr til NRF-okser varierer fra ca. 2 kg på grovfôrbasert produksjon til 5 kg på mer intensiv oppfôring.
   
 • Tilgang på alternative fôrmidler som eget korn, brød, poteter etc. kan være interessant hvis prisen er en del lågere enn kraftfôr. Det beste er å benytte en fullfôrblander hvis en skal anvende slike fôrmidler. Det gir en mest mulig homogen rasjon.
   
 • Strategifôring kan være interessant hvis en har mulighet til å bruke to kraftfôrtyper. Spesielt NRF-okser har et høgere proteinbehov de første 10-12 månedene og det kan derfor være mulig å bruke en billigere/mer proteinfattig kraftfôr i sluttfôringa. De tyngre rasene har et høgt proteinbehov gjennom hele oppfôringsperioden så til disse er det ikke så mye å hente økonomisk som hos f. eks NRF.

Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter på kraftfôr om du ønsker besøk eller vil diskutere oksefôring.

Publisert 06.september 2017 - Ola Stene
 

 

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640