Gode erfaringer med å våronn på ettersommeren - illustrasjonsbilde
Gode erfaringer med å våronn på ettersommeren

Fornying av enga om høsten?

De aller fleste velger å fornye enga om våren. Mange har imidlertid god erfaring med å gjøre våronn på ettersommeren, gjerne etter 2. slåtten.

Noen momenter for å få til et vellykket gjenlegg:
Er det mye kveke i enga, bør en ofre 3. slåtten og gjennomføre ei glyfosatsprøyting. Skal en effektivt ta knekken på rotsystemet til kvekeplantene, bør en ikke sprøyte før plantene har 4-5 blad.

Høstregn kan skape problemer på nysådde areal med stor helling. Jord og frø kan renne vekk i nedbørrike perioder. Teiger med lite helling er best egna til fornying om høsten.
Jordarbeidinga må gjennomføres på laglig jord og bør gjennomføres etter prinsippet, så lite som mulig, men nok. Kontakt mellom visne/råtnende rot- og planterester og frø kan lett gå ut over spiringa. Areal som sjelden pløyes bør pløyes når enga skal fornyes.

Engfrø av de fleste engvekstene er svært smått, eks. timotei og kløver. Begravelse av engfrø ved såing er en svært vanlig årsak til dårlig oppspiring, maks 2 cm. Etter pløying vil slodding og evt ei grunn harving være tilstrekkelig til å gi et godt såbed. Dersom jorda er svært løs, kan det være aktuelt å tromle både før og etter såoperasjonen.
I de beste strøka i vårt område er det mulig å etablere et godt plantedekke selv når såinga gjennomføres så seint som den 10. september.

Tor O. Våga ved Såvareavdelingen i FKRA melder om god tilgang på de mest aktuelle frø og frøblandingene.

Publisert av Jens Randby/Grethe Sevdal

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | kundesenter@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: kundesenter@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640