Felleskjøpet - Illustrasjonsbilde av beite

Frøblandinger til beite i 2013

Mye av fôrproduksjonen i vårt område foregår på beite, eller i en kombinasjon mellom slått og beite. Varige- og yterike beiter stiller andre krav til frøblandinger enn blandinger som skal benyttes til slåtteeng. Vekstvillige- og mer aggressive arter hører hjemme i beiteblandingene.

 

Arter som engrapp og hvitkløver utmerker seg med stor gjenvekstevne og høy toleranse mot tråkk. Enkelte typer raigras er også verdifulle beitegras. Typiske beitetyper av flerårig raigras er seine-, de er bladrike- og de har en mer lukket og tettere vekst enn raigrastyper beregnet til slått.
Beitepraksis og jordtilstand (grøfte – og kalktilstand) er uansett viktige forutsetninger for å oppnå høg produksjon på beite. Det hjelper lite å velge ei godt tilpassa frøblanding dersom pH og grøftetilstand ikke er tilfredsstillende.
 
Frøblandinger til reparasjon av beiter
Etter store nedbørmengder i fjor høst, kan beiteområder ha blitt utsatt for tråkkskader -og ødelagt plantedekke. Det er varierende erfaringer med ettersåing og reparasjon i beiter. Jordkontakt- og spireråme er viktige forutsetninger for å oppnå et vellykket resultat. Metodene som brukes varierer mellom breisåing før spredning av husdyrgjødsel, eller innblanding av frø i husdyrgjødsla ved spredning. Beite Pluss 60 Sau/Ku er velegnet til formålet. Se tabell 1. Blandingen inneholder de typiske beiteartene engrapp, hvitkløver og rødsvingel, i tillegg til middels- og seine sorter av flerårig raigras. Raigras etablerer seg raskt, har god konkurranseevne og gir god beitekvalitet- og god vekst utover høsten. Innslag av hvitkløver bidrar til å øke fôrverdien.
 
Frøblandinger til fornying av areal til slått/beite
Blandinger med Flerårig raigras (tabell 1)
I første omgang står valget mellom om en vil ha med flerårig raigras, eller ikke. Beite Pluss 60 Sau/Ku er allerede beskrevet. Blandingen er best egnet der produksjon på beite teller mest. Med et innhold på til sammen 65% timotei/engsvingel, vil Surfôr/Beite Pluss 10 passe best der avling fra slått prioriteres. Beiteegenskapene i blandingen ivaretas av den diploide raigrassorten Foxtrot og hvitløver.
 
Blandinger uten Flerårig raigras (tabell 2)
Når blandinger med innhold av flerårig raigras ikke er aktuelle, står valget mellom Surfôr/Beite Vintersterk, eller Surfôr/Beite Normal. I begge blandingene utgjør Timotei/Engsvingel til sammen 65%. I tråd med navnet, er Surfôr/ Beite Vintersterk tilpasset områder med et tøft vinterklima. Innhold av nordnorske sorter av timotei og engsvingel gjør blandingen bedre egnet til å takle en kortere vekstsesong og lengre vinter enn øvrige blandinger.
 
Les også
Årets frøblandinger til eng
 

Publisert 19.mars 2013 - Jens Randby

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640