Aktuelle gjødseltyper etter 1. slått

Gjødsling etter 1. slått

Næringsbehovet for å sikre en god 2. slått ligger på ca 10 kg N -, ca 1 kg P - og 8-10 kg K pr dekar. Næringsbehovet bør justeres ned dersom det av ulike årsaker er vanskelig å oppnå toppavling, eksempelvis pga dårlig grøftetilstand, eller at det gjelder gjødsling av ei eldre-, ugrasrik eng.

3 tonn storfègjødsel vil normalt dekke behovet for P og K. Restbehovet for Nitrogen er på ca 7 kg pr dekar dersom husdyrgjødsla er spredd under gunstige forhold.

Dersom det brukes grisegjødsel bør restbehovet for N og K dekkes opp med OPTI-NK 22-0-12.

Behovet for N kan best dekkes opp ved bruk av eksempelvis OPTI-KAS 27, OPTI –NS 27 (4S), CAN 27, eller AN 34.

På areal som ikke får tilført husdyrgjødsel faller valget på en NPK-type.Det er god dokumentasjon på at det bør tilføres svovel i mineralgjødsel om våren. Etter 1. slått er effekten av svovel mer usikker.

Aktuelle gjødseltyper ved normal tilførsel husdyrgjødsel 
N- og NK gjødsel

N- og NK-gjødseltyper: 
OPTI-NS 27-0-0 (4S)                        Yara
OPTI-KAS                              Yara
Kalksalpeter 15,5% Yara
OPTI-NK 22-0-12 3S+Se          Yara
CAN 27%N (4S) Achema
AN   34 Achema

 

Aktuelle gjødseltyper ved lite eller ingen tilførsel husdyrgjødsel
NPK gjødsel 

NPK-gjødseltyper 
Fullgjødsel 18-3-15                       Yara
Fullgjødsel 25-2-6                        Yara
Fullgjødsel 22-2-12                        Yara
HELgjødsel m/u kobolt                  Norsk Natur gjødsel
NPK 22-3-10 (2S)                       Uralchem

 

Publisert 12. juni 2015 - Frank Morten Levang

                                

           

                     

                     

      

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640