Søk

Du er her:

Grovfor forklaring - felleskjøpet

Hjelp til å vurdere grovfôrkvaliteten til drøvtyggere

Har du tatt grovfôranalyse? Vi hjelper deg med å forstå de viktigste parametrene i resultatet. Her er en enkel oversikt og forklaring over begrepene som brukes når en skal vurdere grovfôrkvaliteten.

Hovedresultat Forklaring Målverdi
Tørrstoff Den delen av fôret som ikke er vann Rundt 30%
Protein Proteininnhold. Tidlig slått og sterk N-gjødsling gir høye verdier 140 – 160 g/kg TS
Råtrevler Mål på fiber 23 - 30 %
NDF Fiber: Bestemmes av høstetidspunkt. Seint høsta gir mye fiber. For mye fyller i vomma og gir reduser fôropptak. For lite gir lite struktur og kan gi problemer med sur vom. 500-550g/kg TS
Sukker Innhold av sukker påvirkes av høsteforhold og videre gjæring. 20-100 g/kg TS
Fett Noe variasjon mellom grasarter, men har liten betydning. 30 - 50 g/kg TS
Råaske Mineraler. Høyt innhold kan tyde på jordinnblanding i silo. 50 -100 g/kgTS

Ensileringsparametre

Hovedresultat Forklaring Målverdi
PH Er pH lav vil siloen være stabil og ikke gjære videre. Mål varierer med tørrstoffinnhold. Generelt < 4,2
NH3-N Ammoniakknitrogen. Andelen protein som er i form av ammoniakk. Bør være < 8
Nitrat Giftig nitrogen- forbindelse. Gir anemi-blodmangel Bør være < 7
Melkesyre Produseres under gjæringa av sukker. Ønskelig med lave verdier. 40-80
Eddiksyre Høye verdier tyder på feilgjæring. Det har tatt tid å få stabil masse. 12-30
Smørsyre Tegn på feilgjæring. Stram lukt og negativt på smakelighet. Bør være < 4
Syre total Viser total mengde syrer. Ved god gjæring og bruk av ensileringsmidler vil denne være lav. Bør være < 100

Andre nyttige verdier

Hovedresultat Forklaring Målverdi
Fordøyelighet organisk stoff Viser hvor stor andel av tørrstoffet i grovfôret dyra kan utnytte. Mellom 70 og 80 %
Varmgangsindeks Forteller om hvor sannsynlig det er for problemer med varmgang ved åpning. Skala fra 1 – 100 Bør være < 20

Forklaring til hygieneprøver

Variabel Bra (kde/g) Dårlig(kde/g)
Smørsyre sporer <16 >316
Bacillus sporer <10 000 >100 000
Koliforme bakterier <10 >100 (>1000)
Enterobakterier <100 >10000
Gjærsopp <1000 (<10 000) >31623 (>1 000 000)
Mugg <316 (<1000 >10 000 (>31623)

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640