Søk

Du er her:

Hest som spiser grovfôr - Felleskjøpet Rogaland Agder

Hjelp! Vi har ikke nok grovfôr i vinter!

Sommeren 2017 var i store deler av landet for dårlig til å få inn nok grovfôr av god kvalitet. En del ser nå at de må innføre begrensninger dersom fôret skal holde helt fram til sommeren.

 

Fri tilgang

For mange hester fungerer det vanligvis fint at hesten får fri tilgang til grovfôr. Hestene blir fornøyde og mette, og noen hester holder seg også friskere. Andre hester får problemer med overvekt ved fri tilgang, og må enten få grovfôr med lavt næringsinnhold eller få en begrensning med nett over fôret for ikke å ese ut i bredden. Enkelte løps- eller konkurransehester må også få begrenset mengden for ikke å bli for tunge og dermed få redusert sin prestasjon. Mange lurer på hvor mye – og hvor lite – grovfôr som er greit for hesten uten å risikere problemer med for eksempel magesår.

Hesten i sitt naturlige element

Før menneskene domestiserte hesten var den tilpasset et liv på steppene, men den hadde sjelden tilgang til beiteområder som tilsvarer våre gode sommerbeiter. Hesten var avhengig av å gå mye for å lete etter mat, og en god del av det den spiste var tørt gress, røtter, bark og andre planter med lavt næringsinnhold. For hesten er det derfor naturlig å ha jevn tilgang til grovfôr uten å gå lenge med tom mage, men samtidig er det unaturlig å bare stå og spise lett tilgjengelig fôr med høyt næringsinnhold uten pause og bevegelse.

Tørrstoff

For å beregne hvor mye grovfôr hesten trenger må man vite hvor tørt fôret er. Friskt gress ute på enga har 20-25 % tørrstoff (TS), der næringsstoffene finnes, resten er vann som vi tørker bort før vi presser høyet. Dermed kan 10 kg gress bli tørket ned til rundt 3 kg tørt høy (rundt 85 % TS). Alternativt blir ikke gresset tørket helt tørt, men blir pakket som ensilasje, varierende fra 50-80 % TS. For å vite hvor mye næring hesten får i seg, må man vite hvor tørt grovfôret er. Dette finner man ut ved å sende inn en prøve av grovfôret til analyse, for eksempel hos Eurofins, og man får da også vite mye om næringsinnholdet.

Hvor lite er greit?

Det har vært forsket en del på hvor lite grovfôr hesten kan få, og anbefalingene er satt til 1,5 kg TS per 100 kilo kroppsvekt daglig. Dette betyr altså at minimumsgrensen er 7,5 kg TS til en hest på 500 kg. Dersom hesten får tørt høy med 85 % TS tilsvarer dette ca. 8,5 kg fôr. Dersom man fôrer med fuktig ensilasje med 50 % TS må hesten ha 15 kilo av fôret for å få dekket minimumsbehovet sitt for fiber som fordøyelsessystemet kan jobbe med. Mange hester på fri tilgang til grovfôr vil spise betydelig mer enn 1,5 kg TS per 100 kg kroppsvekt, ofte ligger mengden mellom 2 og 2,5 kg TS per 100 kg kroppsvekt, tilsvarende mellom 11 og 15 kilo tørt høy daglig. Dersom grovfôret har høyt innhold av næring (H1-H2) kan en så stor mengde grovfôr gjøre at hesten blir overvektig, noe som har flere negative konsekvenser for hesten (link til overvektartikkel).

Hvordan begrense grovfôrmengden?

Når vi har knapp tilgang til godt grovfôr bør man starte med å redusere grovfôrmengdene forsiktig allerede tidlig på vinteren slik at man unngår å gå tom på våren eller måtte ta til takke med grovfôr som ikke har god nok kvalitet. Løsningen kan for mange bli å la hesten få en romslig mengde grovfôr, men ikke helt fri tilgang. Dette kan gjøres for eksempel ved å tilby hesten flere små måltider i løpet av dagen, eller legge et småmasket nett over hestens grovfôrkilde. Når det er knapp tilgang til grovfôr kan man uten dårlig samvittighet redusere grovfôrmengden slik at hesten får mellom 1,5 og 2 kg TS per 100 kg kroppsvekt dersom man samtidig får spredt fôringene på flere måltider, og på den måten la hesten daglig få 2-3 kg grovfôr mindre enn det som ville vært fri tilgang. For mange hester innebærer det at man må legge til noe mer energi fra kraftfôr, mens for andre vil man se en positiv effekt ved at hesten unngår overvekt.

Fôr som egner seg som erstatning for grovfôr

Luserne er en plante som er nært beslektet med kløver, og kan regnes som et grovfôr med høyt protein- og energiinnhold. Fôret metter godt, og det høye fiberinnholdet gir hestens fordøyelsessystem mye å jobbe med. En kilo (1,5 liter) Champion lusernepellets daglig kan erstatte ca 1,2 kg høy. Champion Luserne Omega-3 har iblandet pelletert linfrø, og har dermed noe høyere energiininhold, og 1 kilo Champion Luserne Omega-3 kan derfor erstatte 1,5-1,8 kilo høy.

Fiberrike kraftfôr som for eksempel Champion Betfiber egner seg spesielt godt i rasjoner med begrensinger på grovfôrmengden. Champion Betfiber har energiinnhold som et kraftfôr, men fordøyes som et grovfôr i hestens fordøyelsessystem. Fôret skal fôres oppbløtt i 5-7 ganger sin egen vekt i vann, og tilfører da samtidig hesten væske til fordøyelsessystemet, noe som bidrar til å forhindre forstoppelse. ½ kilo Champion Betfiber kan erstatte 1 kilo høy.

Champion Spenst er et annet fôr med høyt fiberinnhold, og også dette fôret skal fôres oppbløtt. Fiberkildene i fôret er hovedsakelig ertefiber og eple, og fôret er spesielt godt smakelig for de fleste hester. ½ kilo Champion Spenst kan erstatte 0,9-1 kilo høy.

Champion Diamant inneholder 30 % luserne, men også andre fiberrike råvarer som eple og gressmel. Fôret er tilsatt vitaminer og mineraler tilpasset norsk grovfôr, og 1 kilo Champion Diamant kan erstatte ca 1,5 kilo høy.

CHAMPION GRASPELLETS består av tørket malt og pellertert lucerne, kløver og timotei. Dette kan gis som erstatning til grovfôr eller dersom grovfôret er lite næringsrik, eller dersom krybbefôret krever mer struktur.

Husk også at dersom hesten får så store mengder grovfôr at den ikke har behov for de anbefalte mengdene av et av Champions fôr i den blå serien (fôr tilsatt vitaminer og mineraler), trenger den tilskudd med vitaminer og mineraler fra Champion Multitilskudd.

 

Les mer om våre Championfôr og om bruk av ulike typer grovfôr til hest i vår populære Championbrosjyre

Publisert 25. april 2018 - Ådne Undheim

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640