Holstein - kraftfor fullfor - Felleskjøpet

Høytytende holstein på fullfôr

Melkeflyten er formidabel i besetningen til Hanne Elin Herrebrøden. Oppskriften består av fullfôr og tilpassa kraftfôr, Formel Fullfôr fra FKRA, miksa med intens husdyrinteresse, topp rådgiving, faste rutiner og målretta arbeid.

- Kaffe?
Hanne Elin Herrebrøden venter ikke på svar. Hun skjenker kruttsterke dråper i koppen, legger det lyse hodet bakover og slår latterdøra på vidt gap når hun oppdager at hun ikke har vært like nøye med blandingsforholdet i kaffetrakteren som hun er med ingrediensene i fullfôrvogna på låven.

Vi er på en av Meling-gårdene på Austre Åmøy i Stavanger kommune. Siste del av gårdsoverdragelsen fant
sted i fjor. Nå er Hanne Elin definitivt driftslederen, mens far, Einar Rosnes, er mer enn komfortabel med yrkestittelen dreng. Sammen må de være så nær dynamitt som det er mulig å komme i en driftsbygning med 43 melkekyr og
påsett.

FAR OG DATTER
I fjøskontoret blir det pratet ku på inn- og utpust. - Far har lovt å være med lenge enda. Det meste av husdyrinteressen og kunnskapen er basert på det han har lært meg opp gjennom årene. Jeg verdsetter far sine råd, og ikke minst setter jeg pris på at han er åpen for nye impulser, smiler Hanne Elin. Driftslederen har flere enn faren med på laget. Mannen,
Stian, har full jobb utenom gården, men bidrar ved behov. Barna er Veslemøy på 12, Einar på 11 og Elida på 5 år. Etter noen år med utprøving, ble holstein eneste storferasen på gården fra år 2000.

HØY YTELSE
- Målet er å holde høy ytelse og samtidig unngå fett-trekk, sier Hanne Elin. Det går bra, selv med et kraftfôrforbruk på absolutt akseptable 29 kilo per 100 kilo melk. Husdyrinteressen er sterk på gården. Far og datter kjenner opphavet i flere ledd bakover hos hver eneste ku.

En av kuene er Civa. Hun topper Husdyrkontrollen sin eksklusive liste over landets mest høytytende kyr. I fjor var avdråtten hennes 16.000 kilo EKM på 365 dager. Det gir en snitt-ytelse på 43 kilo melk per dag. Kua tok kalv på første inseminering, men det gikk riktignok en tid ut i laktasjonen før hun kom i brunst, forteller Hanne Elin. - Så lenge melkeytinga er så pass god, aksepterer vi at det går en tid før dyra blir drektige. I snitt ligger likevel besetninga på 12,4 måneder mellom kalvingene.

Kvigene kalver rundt toårs-alder, oppdaterte tal viser 23,6 måneder. - Det er viktig for totaløkonomien å få kvigene store og inseminerte så tidlig som råd, presiserer FKRA-rådgiver Ingrid Ropeid. Kvigene blir prioritert når den kjønnsseparerte sæden skal fordeles. - Dyr som vi ikke ønsker å rekruttere etter blir inseminert med Limousin. Disse kalvene blir solgt til liv ved tre måneders alder.

 

DYREMATERIALE OG FÔRING
Trass i høy melkeytelse er drifta basert på fri kutrafikk til og fra melkeroboten og sommerbeite fra mai til september. Melkekurven faller i beitesesongen, Hanne Elin og Einar prøver å kompensere med å fôre rikelig inne i tillegg. - Beiting er viktig for dyrevelferden, ikke for produksjonen påpeker de to.

Godt dyremateriale er avgjørende for høy ytelse. Minst like viktig er fôringen. Ingrid Ropeid er Fagleder storfe og tilskuddsfôr hos Felleskjøpet Rogaland Agder og i nær dialog med melkeprodusentene på Austre Åmøy. - Holstein tærer veldig fort på holdet om ikke fôringen er optimal. De blir rett og slett seende ut som kleshengere, sier hun og får bekreftende nikk fra Hanne Elin og Einar. Ingrid forteller at høytytende kyr er sårbare og utsatt for sykdommer. – Nok, og rett fôr er alfa og omega, erfarer hun. Fullfôr har blitt løsningen hos Hanne Elin. I fjøset finns ingen separate kraftfôrstasjoner. I melkeroboten får melkekyrne mellom fem og åtte kilo kraftfôr daglig. Resten, om lag fire kilo per ku og dag, blir blandet sammen med grovfôret i fullfôrvogna.

BRUKER BARE RUNDBALLER
Grovfôret blir konservert i rundballer. - Vi har kuttet ut betongsiloene. Nå får vi mulighet til å blande fôret fra de ulike slåttene og optimalisere blandingen med kraftfôr. På den måten får vi veldig god kontroll med næringsinnholdet i fôret, påpeker de. Ingen blir utlært. Heller ikke på Austre Åmøy. Fettinnholdet i melken var for lavt en periode. Konserveringsmiddelet GrasAAT viste seg å ha god effekt. - GrasAAT øker også smaken positivt, påpeker Ingrid.

Gode rutiner gir et godt grunnlag for høy melkeyting. Hos Hanne Elin blir en omløpstid på fire til fem år på mesteparten av enga prioritert. Flerårig raigras blir sådd på størstedelen av arealet, men de bruker også noe Spire Surfôr Pluss 20.

God avling krever godt drenert jord. Vedlikeholdsgrøfting blir prioritert på gården. I gjenleggsåret brukes bygg som dekkvekst, noen ganger også med erter. Byggen blir høstet som helgrøde ved gulmodning og inngår som en del av fôrporteføljen i fullfôret. - Helgrøde er et topp fôr, men rundballene må passes godt på slik at en unngår skade på plasten i lagringstida. Her er vi veldig takknemlige om noen har effektive råd å komme med, sier Einar. Slåttetidspunktet er viktig. Hos Hanne Elin blir graset slått tidlig. Fôrprøver er obligatorisk. Analyseresultatene blir gjennomgått og fôringen og kraftfôrmengder blir justert i samråd med Ingrid Ropeid.

FORNØYD MED FORMEL FULLFÔR
Melkekyrne får sin egen melkemiks mens gjeldkyr og kviger får sin tilpassa fôrblanding bestående av en tredjedel halm og to tredjedeler silo - pluss litt kraftfôr. En viktig fullfôringsdetalj er at kraftfôret blir oppbløtt i vann før det blandes sammen med grovfôret. Kyrne får dermed ingen mulighet til å velge ut godbitene i fôrmiksen. Siste halve året har Hanne Elin kun brukt FORMEL Fullfôr i grunnrasjonen, mens FORMEL Energi Premium blir brukt i melkeroboten.

- FORMEL Fullfôr har vist seg å være svært godt egnet i grunnrasjon med fullfôring, erfarer Ingrid Ropeid. Kraftfôret er rikt på AAT, og har en proteinkvalitet som stimulerer melkeytelsen. En annen egenskap er at den gir gode vilkår for vommikrobene gjennom innholdet av lettløselig stivelse. Dette er et kraftfôr som flere melkeprodusenter med fullfôring med fordel bør prøve. Ikke minst sparer det arbeid. Å blande sitt eget kraftfôr med byggrøpp, vitamin- og mineralkonsentrat og proteinblanding er både arbeidskrevende og relativt kostbart, poengterer hun. Rådgiveren sin rolle er blant annet å motivere og inspirere kunden. - Noen ganger er det motsatt, erfarer Ingrid Ropeid fra FKRA. -

Ingen husdyrrådgiver drar hjem fra et besøk hos Hanne Elin Herrebrøden og faren, Einar Rosnes, uten å ha fått påfyll.

Les mer og bestill kraftforet FORMEL Fullfôr

Saken er hentet fra Magasinet Vårt Felleskjøp
Publisert 28. juli 2015 - Tekst av Sjur Håland


 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640