Søk

Du er her:

Husk reingjøring av kraftfôrsiloen

Husk reingjøring av kraftfôrsiloen

Faren for utvikling av midd og mugg er størst i den varme årstiden. Vi minner om at kraftfôrsiloen bør tømmes og reingjøres minst 4 ganger i året. Dette for å unngå at det danner seg skadelige organismer som kan smitte nytt kraftfôr som blir fylt på siloen.

Det er ditt ansvar at tanken er i orden og klar for påfylling av kraftfôr, samt at rør, spjeld og utlufting er i orden når tankbilen kommer. 

  Slik gjør du

1. Tømming og rengjøring

Kraftfôrsiloen bør tømmes og rengjøres minst 4 ganger i året. Dette for å unngå at det danner seg skadelige organismer som kan smitte nytt fôr som blir fylt på siloen. Støv på vegger og tak må børstes ned og fjernes fra siloen. Vær spesielt nøye med rengjøringen i sommerhalvåret, dersom det blir funnet kornmøll eller larver av kornmøll eller mjølmidd må siloen desinfiseres med et godt kjent preparat. 

2.Vedlikehold

Vær sikker på at tappeluka er stengt før du fyller på nytt fôr. Kontroller at innblåsningsrøret er godt festet og at skruene er faste. Stram alle strekkfisker. Skift all slangeklemmer og tappespjell som er rustskadde. Innblåsnings og utluftingsrør må renses regelmessig.

3. Ditt eget ansvar

Det er ditt ansvar at tanken er i orden og klar for påfylling av kraftfôr. Videre er det ditt ansvar at rør, spjell, utlufting m.m er i orden når tankbilen kommer. Det er til stor hjelp for våre sjåfører og for fremkommeligheten at det er ryddig rundt kraftfôrsiloen.

4. Lagringstid for kraftfôr

Faren for utvikling av midd og mygg er størst i den varme årstiden. Fra mai til august bør ikke lagringstiden overstige 6-8 uker. 

5. Brann- og eksplosjonsfare

Mjøl og støvpartikler i luften kan i verste fall føre til ekplosjonsfare. Bruk derfor aldri åpen flamme med inspeksjonav siloen. Dersom du må sveive på siloen sørg for at den er godt rengjort og gjennomluftet.

Publisert 03.august 2017 - May Linda Schjølberg

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640