Søk

Du er her:

presisjonsjordbruk

Hva betyr presisjonsjordbruk for deg?

Det snakkes mye om presisjonsjordbruk og du tenker kanskje at dette ikke gjelder deg eller at dette hører framtida til. Men det er feil! Dette gjelder de fleste og har allerede vært i bruk de ti siste årene i Norge.

Felleskjøpet startet allerede i 2004 med sin maskinsatsing innen presisjonsjordbruk. De siste ti årene har Felleskjøpet utmerket seg som ledende i bransjen ved å satse tungt med betydelig kompetanse på området. Utviklingen på dette fagområdet går utrolig fort og Felleskjøpet kan nå tilby et bredt utvalg av utstyr og tjenester som «enhver» bonde i Norge kan benytte seg av. Om det er en kornprodusent på Østlandet eller en grasprodusent på Vestlandet finnes det løsninger som alle kan ha store fordeler av.

Som eksempel vil en GeoSpread gjødselspreder fra Kverneland kunne gi årlige innsparinger på opptil 8-12% når det gjelder gjødselkostnader. Dette betyr mye både økonomisk og miljømessig for landbruket.


God utnyttelse
I vekstsesongen er det mange arbeidsoperasjoner som skal gjøres ute på jordet. De aller fleste av disse vil ha god nytte av de løsningene som tilbys i forbindelse med presisjonsjordbruk. Undersøkelser viser at det kjøres med gjennomsnittlig ca. 10% overlapp på de fleste redskapene vi benytter, noe som betyr unødvendig forbruk av tid, drivstoff og slitasje av utstyr. Om dette er på ei ugrasharv for kjøring i eng eller ei såbedsharv for klargjøring til såing, er innsparingspotensialet der. Skal en kornprodusent harve 500 da to ganger og kan spare 10% kjøring, betyr dette 100 dekar mindre areal å bearbeide!

Hvis man tenker denne tanken på de andre arbeidsoperasjonene som skal gjøres kan dette bety mye. Ikke bare at jobben gjøres mer effektivt, men den gjøres også mer riktig. Når du slår gras med en slåmaskin gir den en finere og jevnere grasstreng når hele slåttebredda benyttes. Dette vil kunne ha betydning for opptørking og hvor enkelt det er å lage en velformet rundball. Mange av jobbene som gjøres har konsekvenser for senere arbeidsoppgaver. Såing av korn er kanskje en av de beste eksemplene på dette. Hvis du sår med 10 cm overlapp på en såmaskin med 3 meter arbeidsbredde, og har ei sprøyte og gjødselspreder med arbeidsbredde på 18 meter, betyr det at hvert sprøyte- eller gjødseldrag overlappes med 60 cm. Dette medfører da unødvendig bruk av gjødsel og plantevern, men også fare for avlingstap. Etter hvert som delgjødsling er mer og mer vanlig i tillegg til at det sprøytes flere ganger per vekstsesong blir dette viktig.

Vendeteigen kan gi økt avling
Det er mye fokus på hvordan avlingene skal økes. En av de plassene på jordet der potensialet er størst er kanskje vendeteigen. Ofte er den utsatt for stor belastning ved mye kjøring og ugunstig jordbearbeiding i forbindelse med tomfårer ol. Displayet i traktoren kan enkelt gi deg informasjon om hvor vendeteigen eksakt skal være. Dette kan f.eks. være svært nyttig når det skal legges opp til pløying. Vendeteigen blir parallell og jevn rundt hele jordet, og det enklere unngås dårlig pløye.
Ved såing kan dette systemet også være svært behjelpelig. Du får en elektronisk vendeteigsmarkering som du selv kan avslutte eller starte såinga etter. De nyeste maskinene kan selv starte og stoppe såing ved denne markeringen. Da blir det mulig å så vendeteigen til slutt, noe som kan ha god innflytelse på oppspiring og avlingspotensialet.

Seksjonsavstenging er også en av de funksjonene som kan hjelpe til med å gjøre jobben bedre og enklere. Dette er et system som sørger for at overlappen ved gjødsling og sprøyting blir redusert til et minimum. Jo mindre skiftene er som vi kjører på, til større andel blir vendeteigen. Dette gjør at overlappinga med plantevern eller gjødsel blir større. Noe som igjen gjør at automatisk seksjonskontroll derfor er veldig godt egnet i Norge. Dette systemet vil automatisk stenge ned arbeidsbredden på sprøyta eller gjødselsprederen når systemet registrerer at det er blitt bearbeidet tidligere. På en Kverneland Geospread vil dette kunne gi en kostnadsbesparelse på 8-12% av gjødselkostnadene sammenlignet med en konvensjonell spreder.


Reduser overlappen

 • Redusert maskin/sjåfør timer og drivstoff
 • Redusert slitasje
 • Jobben blir riktig utført
 • Potensiale for økt avling

Vendeteigsmarkering

 • Enkel markering av den optimale vendeteigen
 • Mulig å så vendeteigen til slutt
 • Mindre pakking på vendeteig
 • Potensiale for økt avling

Automatisk Seksjonsavstengning

 • Stort potensiale for innsparing av plantevern og gjødsel
 • Potensiale for økt avling

 

Hva kan Felleskjøpet tilby?

Felleskjøpet forhandler to av markedets mest kjente merkevarer innen presisjonsjordbruk, dvs. John Deere og Kverneland. Sammen danner disse leverandørene en perfekt plattform for maskiner og tjenester på dette fagfeltet. John Deere har i en årrekke tilbudt traktor og treskere med autostyring (AutoTrac).

Dette systemet får maskinene til å styre selv og gir dermed en betydelig økt presisjon som igjen sparer kostnader. Her kan det tilbys presisjon fra 2,5 cm til 25 cm nøyaktighet. Noe som betyr at dette kan tilpasses om du skal overgjødsle eng eller sette poteter.

I tillegg til den fysiske jobben skal det også dokumenteres hva som blir gjort hvor og når. Dette er en av nyhetene fra John Deere de siste to årene. De tilbyr nå en nettportal som flere av deres display kommuniserer med, enten via trådløs overføring eller ved hjelp av en minnepinne. Nettportalen MyJohnDeere.com gir en enkel og god oversikt over alt som har foregått ute på de enkelte skiftene i sesongen og tidligere vekstsesonger. Her kan alt fra jordbearbeiding til gjødsling og sprøyting dokumenteres. Det vises detaljer om hvilke plantevernmidler og mengder som er brukt på de forskjellige skiftene.

Hvis det er benyttet variabel tildeling av gjødsel eller plantevern vil det også vises hvor på feltet det er påført de forskjellige mengdene. Dette kan enkelt sendes som pdf-filer til de som har behov for opplysningene. Eller det kan sammenlignes høstedata fra det ene året til det andre. Disse kan for eksempel komme fra en John Deere skurtresker som er utstyrt med fukt- og veiecelle som registrerer hvor på jordet kornet er høstet.

Satellitt- og telematikkommunikasjon

For at presisjonen og kapasiteten skal øke på jobben vi gjør trengs det moderne teknologi som hjelper oss med dette. Det som først og fremst forbindes med presisjonsjordbruk er kanskje satellittstyring av redskap og traktorer, men også telematikk har kommet for fullt. Dette brukes blant annet til overføring av data mellom kjøretøy og nettportaler som

MyJohnDeere.com. Her kan man enkelt få en full oversikt over hva som er gjort til hvilken tid og sted. Det kan også være et godt hjelpemiddel for sjåføren som kan dele sitt skjermbilde med en person som f.eks. sitter på en supporttelefon eller på et verksted.

Tilpass systemet til ditt behov
Det er ikke alle som har behov for det mest avanserte utstyret, men ønsker en litt enklere løsning. Dette er noe som John Deere sitt system er perfekt for. Du starter opp med ei antenne og et display og får muligheten til å kjøre manuell sporfølging og full dokumentasjon. Ønsker du å utvide systemet etterhvert til å kjøre Autotrac (autostyring) eller oppgradere til redskapsstyring med seksjonsavstengning f.eks. Kverneland Geospread eller John Deere sprøyter, kan det enkelt gjøres med å kjøpe tilleggsmoduler til det nivå du ønsker å benytte.

Hvis du ikke har traktorer av nyeste årgang kan det leveres et enklere ledningsnett som kan oppgradere eldre traktorer til å være kompatibelt med det nyeste utstyret på markedet. Også John Deere sitt AutoTrac-system kan monteres på eldre traktorer av forskjellige merker. Dette kalles for Universal AutoTrac.Alle John Deere sine SF3000 satellittmottagere er også forberedt for den beste presisjonen. De leveres standard med et korreksjonssignal som kalles SF1, dette har en nøyaktighet på 25 cm spor til spor. Dette kan også enkelt oppgraderes til et SF2-signal med 5 cm nøyaktighet eller helt til topps med RTK-funksjonalitet, noe som betyr 2,5 cm nøyaktighet og full repeterbarhet av spor og grenser.

Alt dette kan tilpasses dine behov og ønsker.

Les mer her

Publisert 21. april 2016- Tekst: Bård Svarstad, produktsjef høstemaskiner, Felleskjøpet

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640