Lær å tolke dyras signaler
Kusignaldiamanten viser kyrnes grunnleggende behov

Hva sier kua?

En god bonde sikrer dyrehelse og god produksjon ved å se hvordan enkeltdyr og flokken reagerer på ulike driftsforhold. «Signalene» dyra sender ut kan være av stor praktisk og økonomisk betydning om du lærer å tolke dem riktig.

Ola Stene har gjennom sine år i Felleskjøpet besøkt hundrevis av melkebruk rundt om i landet. Dette har gitt
ham en solid kunnskap som han gledelig deler. Vi blir med Ola og et knippe bønder på kurs i fôringssignaler.
For å oppnå gode produksjonsresultater er det avgjørende å ha et bevisst forhold til fôringsstrategien.
– Rundt 50 % av variasjonen i mjølkeytelse mellom gårder skyldes fôring. Resten kan knyttes til andre faktorer
som oppstallingsforhold, helsestatus, avl og daglige rutiner, forklarer Ola Stene. Ola jobber til daglig som
fagleder og rådgiver, han har studert husdyrernæring og har mange års erfaring fra faget.

KUSIGNALDIAMANTEN
Kyrnes grunnleggende behov kan oppsummeres med seks nøkkelord: Fôr, vann, lys, luft, hvile og plass. – Som bonde er det viktig å sørge for at dyras behov blir best mulig ivaretatt for å sikre god helse og dyrevelferd. Belønningen er gode økonomisk resultat og en optimal produksjon, forklarer Ola.

HVORDAN ØKE FÔROPPTAKET?
– Høgt fôropptak er nøkkelen, holder Ola fram. Generelt eter de mest produktive dyra flest måltider i døgnet.
Mange små måltider jevnt fordelt gjennom døgnet vil holde vomma full slik at vomkapasiteten utnyttes best
mulig. – Det er et dårlig tegn dersom alle kyrne kommer til eteplassen ved hver utfôring. Det tyder på at det
ikke er appetittfôring, eller at kyrne ønsker å sortere fôret. Sortering tyder på at fôret ikke har optimal kvalitet. Det er viktig at det til enhver tid er fôr på fôrbrettet og at fôret skyves inntil rutinemessig. Små justeringer kan få
store utslag i produksjonen, forteller Ola Stene.

FOR EN KU ER DET OPTIMALE FORHOLD NÅR
• Det er enkel og god tilgang til smakelig fôr.
• Når kua får ete uforstyrret uten stress.
• Når det er rikelig tilgang på friskt og rent vann.
• Det er faste og forutsigbare rutiner i fjøset.
• Og sist men ikke minst når kua er frisk og uten smerter i bein og klauver.
 

Saken er forkortet og kan leses i sin helhet i magasinet Vårt Felleskjøp

Tekst og foto: May-Linda Schjølberg

 

Publisert 4. august 2015 - Grethe Sevdal

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640