Søk

Du er her:

Kornguiden 2019

Kornguiden - produsentpriser for korn 2019

Her er oversikt over priser for produsentkorn som leveres til våre kornmottak 2019. Prisen gjelder basiskvalitet som omtalt i kornguiden.


Vi forbereder oss til mottak av produsentkorn og ønsker våre leverandører lykke til i skuronna.

Felleskjøpet Rogaland og Agder sine kornmottak har åpent for ordinært mottak ut uke 40 i 2019.
Etter dette avtales direkte med det enkelte anlegg.
 

Husk å forberede følgende før levering:

 • Produsentnummer og produsentnavn må være likt det som er registrert i Produsentregisteret
 • Oppgi korrekt bankkontonummer for betaling av kornet som blir levert
 • Kornlasten må dekkes med tett presenning for å unngå fare for spredning av floghavre
 • Ved levering på Mjåvann, Vanse, Klepp og Kvalaberg: Husk å veie kjøredoning både med full last og etter tøming av lasten
 • God kvalitet og lav fuktighet på kornet gir bedre pris og grunnlag for et godt fôr


Fôrkorn - Kvalitetskrav

Kvalitetsfeil i fôrkorn
Redusert vareverdi er skader som gir kornet lavere næringsverdi, som forringer varens tekniske egenskaper, som forringer produktkvalitet ved foredling, eller gir lavere holdbarhet.

SKADE I VEKSTPERIODEN

Skadet korn som godtas levert til fôr, kan trekkes 3% eller 6% av fôrkornprisen avhengig av skadens omfang. Skaden kan være forårsaket av sopp, insekter, bakterier, groing m.v.


FORURENSNING/DÅRLIG RENSET VARE

I partier hvor det påvises mer enn 1 vektprosent fremmedbestanddeler etter rens, som f.eks. agner, snerp, andre plantedeler, jord eller sand, blir det for den overskytende prosentandelen trukket direkte i kornprisen. På mottaksanlegg med bilbruvekt, foretas rensing av prøven ved prisgradering. Avrens blir veid og andel beregnet. Antall kg levert vare blir redusert for avrens før omregning til basis vanninnhold og beregning av eventuelle tillegg og trekk.

 

INNBLANDING AV ANDRE ARTER

Ved innblanding over 2 vektprosent, vil det for alt korn foretas trekk i oppgjør. Trekket utgjør 25% av prisen for den arten avregningen gjelder og foretas på den prosentvise innblandingen som overstiger 2%.

 

LAGERSKADE

For kornpartier med et begrenset omfang av lagerskade og som kan anvendes som fôrkorn, trekkes 10% eller 20% av kornprisen. Lagerskade forårsakes oftest av stor biologisk aktivitet med påfølgende varmgang når korn lagres med høyt vanninnhold og/eller høy temperatur.

 

FLOGHAVRE

Inneholder avregningsprøven av partiet store mengder floghavre etter aspirasjonsrens, trekkes det i kornprisen etter følgende skala: >50 kjerner floghavre pr. kg korn – 50% trekk i kornpris.


PRISREDUKSJON VED HØYE DON-VERDIER I KORN

Korn med høye toksinverdier har begrenset anvendelsesområde og dermed en lavere verdi som råvare i kraftfôrproduksjonen
 

PRODUSENTPRISER FOR KORN 2019

Jordbruksavtalen auka prisen på fôrkorn med 12 øre/kg. FKRA sin produsentpris følger normalt desse endringane.
I fjor justerte me prisen for korn levert Vanse lik prisen levert Mjåvann. Under elles uendra prisvilkår mellom mottaksanlegga, blir produsentprisen for 2019 som oppgitt under (kr per tonn basis kvalitet).

 

Pris for produsentkorn 2019

Pris 2019, kroner pr. tonn Bygg Havre Fôrkveite
Mjåvann 2880 2640 2880
Vanse 2880 2640 2880
Klepp 2830 2590 2830
Kvalaberg 2980 2740 2980

* Basispris før fratrekk for omsetningsavgift, analyse- og avrekningskostnader.

Kontaktinformasjon til våre kornmottak

 

Publisert 19. juli 2019 - Anne Linn Olsen

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640