Søk

Du er her:

Kornguiden 2020

Kornguiden - produsentpriser for korn 2020

Her er oversikt over priser for produsentkorn som leveres til våre kornmottak 2020. Prisen gjelder basiskvalitet som omtalt i kornguiden.

 

Velkommen til Felleskjøpet Rogaland Agder sine mottaksanlegg 2020
 

Husk å forberede følgende før levering:

 • Produsentnummer og produsentnavn må være likt det som er registrert i Produsentregisteret
 • Kornlasta skal dekkast med presenning for å unngå spreiing av floghavre, jamfør Forskrift om floghavre §§ 9 og 10
 • Ved levering på Mjåvann, Vanse, Klepp og Kvalaberg: Hugs å vege kjøredoning både med full last og etter tøming av lasta
 • God kvalitet og låg fukt på kornet gir betre pris og grunnlag for eit godt fôr
 • Oppgi korrekt bankkontonummer for betaling av kornet som blir levert

 

Fôrkorn - Kvalitetskrav

Kvalitetsfeil i fôrkorn
Redusert vareverdi er skader som gir kornet lavere næringsverdi, som forringer varens tekniske egenskaper, som forringer produktkvalitet ved foredling, eller gir lavere holdbarhet.

Skade
Skadet korn som godtas levert til fôr, kan trekkes 3% eller 6% av fôrkornprisen avhengig av skadens omfang. Skaden kan være forårsaket av sopp, insekter, bakterier, groing m.v.


Forurensing/dårlig vekst av vare
I partier hvor det påvises mer enn 1 vektprosent fremmedbestanddeler etter rens, som f.eks. agner, snerp, andre plantedeler, jord eller sand, blir det for den overskytende prosentandelen trukket direkte i kornprisen. På mottaksanlegg med bilbruvekt, foretas rensing av prøven ved prisgradering. Avrens blir veid og andel beregnet. Antall kg levert vare blir redusert for avrens før omregning til basis vanninnhold og beregning av eventuelle tillegg og trekk.

 

Innblanding av andre vare
Ved innblanding over 2 vektprosent, vil det for alt korn foretas trekk i oppgjør. Trekket utgjør 25% av prisen for den arten avregningen gjelder og foretas på den prosentvise innblandingen som overstiger 2%.

 

Lagerskade
For kornpartier med et begrenset omfang av lagerskade og som kan anvendes som fôrkorn, trekkes 10% eller 20% av kornprisen. Lagerskade forårsakes oftest av stor biologisk aktivitet med påfølgende varmgang når korn lagres med høyt vanninnhold og/eller høy temperatur.

 

Floghavre
Inneholder avregningsprøven av partiet store mengder floghavre etter aspirasjonsrens, trekkes det i kornprisen etter følgende skala: >50 kjerner floghavre pr. kg korn – 50% trekk i kornpris.


Prisreduksjon ved høye don-verdier i korn
Korn med høye toksinverdier har begrenset anvendelsesområde og dermed en lavere verdi som råvare i kraftfôrproduksjonen. I kornguiden er det en egen trekktabell for dette (se side 5).

 

Produsentpriser for korn 2020
Grunnlag for beregning av prisene er målpris i jordbruksavtalen og evt. lokale tilpasninger knyttet til anlegg og logistikk.

 

Pris for produsentkorn 2020

Pris 2020, kroner pr. tonn Bygg Havre Fôrkveite
Mjåvann 2980 2770 2980
Vanse 2980 2770 2980
Klepp 2930 2720 2930
Kvalaberg 3130 2920 3130

* Basispris før fratrekk for omsetningsavgift, analyse- og avrekningskostnader.

Kontaktinformasjon til våre kornmottak

 


Publisert 27. juli 2020 - Anne Linn Olsen

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640