Føre var
Hvordan lagrer du din mineralgjødsel? Det er viktig å sjekke gjødselen regelmessig.

Lagring av gjødsel på gården

Fra og med 15. juni 2015 trådte loven om Restriksjoner på omsetning og oppbevaring av gjødsel i kraft. Loven omfatter blant annet gjødsel med mer enn 16 % nitrogen fra ammoniumnitrat. I tillegg ivaretar loven sikkerheten både med hensyn til ulykker og tyveri.

Det er viktig at du finner og setter i stand en god lagerplass, enten det er ute eller inne. Både ute og inne bør bakken eller gulvet være godt drenert og fritt for skarpe steiner og gjenstander.

Noen retningslinjer for lagring av gjødsel  

 1. Gjødsel må lagres uten mulighet for tilførsel av vann
 2. Velg en mest mulig lun, godt drenert og skyggefull plass
 3. Storsekkene må stå godt opp fra bakken, gjerne på et lag med paller
 4. Storsekker som står ute må straks dekkes til og presenningen og forankres godt.
 5. NB! Jevnlig tilsyn med gjødsellagret er et offentlig krav.
 6. Varen skal oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke har tilgang til den.
 7. Den bør primært oppbevares innendørs og adskilt fra lett brennbart materiale, varmekilder, kjemikalier, olje eller plantevernmidler.

Les mer om sikker lagring og behandling av mineralgjødsel på Yara.no
http://www.yara.no/gjodsel/lagring-handtering

Gjødsel som inneholder 16 vektprosent eller mer fra ammoniumnitrat faller inn under denne forskriften, dette gjelder de fleste nitrogenholdige gjødselslag fra Felleskjøpet Rogaland Agder, unntatt Fullgjødsel® 8-5-19 mikro, Fullgjødsel® 12-4-18 mikro, Kalksalpeter, Nitrabor og HELgjødselproduktene.

Det er til dels strenge krav til håndtering og lagring av slike stoffer, men i forskriftens §15 er det inntatt unntak for jordbrukeres oppbevaring av gjødsel, som sier:

Er det uforholdsmessig byrdefullt for en jordbruker å oppbevare gjødsel med 16 til 28 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat på en måte som tilfredsstiller kravene etter § 14, skal gjødselen som minimum oppbevares på én av følgende måter:

A) Under daglig oppsyn på et område som er skjermet fra offentlig vei, og som ikke er lett synlig eller tilgjengelig for uvedkommende.
B) Under jevnlig oppsyn avlåst i en egnet bygning uten tilgang for uvedkommende.
C) Under jevnlig oppsyn på et avlåst område som ikke er lett tilgjengelig for uvedkommende.
D) Under jevnlig oppsyn i en annen egnet låsbar innretning som ikke er lett tilgjengelig for uvedkommende.

Tilsier risikovurderingen etter § 9 det, skal jordbrukeren innføre ytterligere sikring, for eksempel kameraovervåkning, vakthold, alarm eller ekstra innbruddssikring.

Oppbevarer en jordbruker gjødsel med mer enn 28 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat, gjelder kravene i § 14.

Hos Felleskjøpet Rogaland Agder så er det bare et produkt som inneholder mer enn 28 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat. Det er Ammoniumnitrat 34%N 500 kg.

Innmelding via Altinn
Alle som oppbevarer over 6 tonn AN34 skal sende melding til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Innmelding skal skje elektronisk, via Altinn-portalen. Den som skal melde inn må ha delegert rett til å handle i Altinn på vegne av virksomheten.

Lenke til lovdata

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver

 

Publisert 03.november 2016 - Frank Morten Levang

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640