Per Harald Vabø

Lykkes bonden, lykkes vi

– Formålsparagrafen til Felleskjøpet Rogaland Agder er krystallklar: Vi skal øke lønnsomheten for bonden. – Men det er ikke ensbetydende med de billigste prisene. Vår jobb er å bidra til at bonden får et så godt resultat som overhode mulig.

MED MAT I TANKENE

 

Per Harald Vabø er direktør for landbruksdivisjonen i Felleskjøpet Rogaland Agder. Med bakgrunn fra fórproduksjon til oppdrettsnæringen kom han inn i FKRA for 15 år siden og har siden den gang satt flere tydelige avtrykk etter seg, både i og utenfor organisasjonen. Ett av dem blir bare mer tydelig etter hvert som årene går. ”Med mat i
tankene”, slagordet som pryder alle FKRAs biler og hengere og som florerer på de fleste reklamemakeres lister over vellykkede slogans, ble til for rundt ti år siden.

– Jeg tror det var i 2004. Per Harald Vabø er altså mannen bak det ufattelig treffende slagordet som på mange
måter er blitt FKRAs kanskje viktigste ledestjerne.

 

– Rent konkret kjører vi jo rundt med mat i tankene, på norske veier, til norske bønder og utsalgssteder. Vi må dessuten ha mat i tankene når vi lager kraftfôret vårt, og bonden må ha mat i tankene når han utfører sitt arbeid. Jo mer arbeid vi legger inn i dette, jo bedre kvalitet vil produktene få, noe som igjen vil gi grunnlag for økt inntjening i hele landbruket.

Det er ikke mye nøling ute og går når Vabø svarer på spørsmål eller legger fram en sak. Det meste virker å være gjennomtenkt.

INNOVASJON ER LIVSNØDVENDIG
Direktøren er opptatt av innovasjon og er synlig imponert over historien bondestanden kan vise til i så måte.
– Bare tenk deg det bønder på Jæren, drevet av ønsket om å produsere bedre og mer effektivt, har utviklet av produkter og forbedringer innen landbruket. Det har ikke bare resultert i en omfattende landbruksindustri,
men også bidratt til videreutviklinger innen oljenæringen. Vabø forteller om Felleskjøpets satsing på
forskning og utvikling, noe han mener er helt avgjørende ikke bare rent kvalitetsmessig, men også i et forretningsmessig perspektiv.

– Felleskjøpene har et eget selskap, Felleskjøpet fôrutvikling, hvor vi bruker godt over 20 millioner i året. Her jobber vi med fôr både til ku, svin og fjærfe. Tidligere var dette en statlig oppgave, utrolig nok. Helt fram til 1994, faktisk, men nå er det næringen selv som sitter i førersetet.

– Det er relativt store investeringer dette?
– Ja, men vi har over tid vist at én krone inn gir ti tilbake. Dette er ikke bare viktig, det er også lønnsomt, og det er i tråd med hovedmålet for virksomheten vår: Å jobbe for økt lønnsomhet for bonden. Hver eneste dag.

PROFESJONELLE BØNDER
Han beskriver et landbruksmarked der kundene blir stadig færre, større og mer spesialiserte. – Bøndene er blitt langt mer profesjonelle nå enn for bare få år tilbake. De omfattende strukturendringene i landbruket krever nye driftsmønstre og krever også mer av oss enn tidligere.

 

Les hele saken i magasinet Vårt Felleskjøp
Tekst: Bethi Dirdal Jåtun, Foto: May-Linda Schjølberg

Publisert 21.desember 2015 - May Linda Schjølberg

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640