Søk

Du er her:

Markedssituasjonen på kraftfôr - Koronaberedskap

Markedssituasjonen på kraftfôr - Koronaberedskap

Vi får fortsatt spørsmål omkring leveringssituasjon og prisutvikling på kraftfôr framover i tid, og vil derfor formidle informasjon om koronaberedskap i bedriften, utvikling frem til nå, nå-situasjonen og videre fremover i tid.

 

Koronaberedskap i bedriften

Det har vært svært viktig for bedriften å gjennomføre omfattende sikringstiltak for å hindre Koronasmitte blant de ansatte. Dette har vi gjort for å sikre produksjon, utlevering  og transport. Vi har fulgt de nasjonale rådene og samtidig tatt videre grep der det har vært nødvendig. Tiltakene har vist seg å være effektive og vi har ikke hatt tilfeller med sykdom i FKRA.

 

Utvikling fram til nå

Felleskjøpet Rogaland Agder har fortsatt fullt fokus på å være leveringsdyktig på kraftfôr. Fortsatt kan vi risikere  store prissvingninger og vanskelig leveringssituasjon på enkelte varer. Kostnadsøkningen på enkelte importerte råvarer har vært vesentlige i perioden mars – mai.

Dette skyldes i hovedsak:

 • Omfattende tiltak mot covid 19 fikk kraftige utslag i økonomien i Europa
 • Sterkt svekket norsk valuta gjorde at vi fikk prisstigning ved import av råvarer fra utlandet
 • Fall i oljepris fikk ulike effekter på råvareforbruk og handel
 • Underskudd av soyamjøl i Europa- prisstigning

 

Felleskjøpet Rogaland Agder har valgt å ikke belaste våre kunder fullt ut for den råvarestigningen som har vært. Priskurven er flatet ut og dermed er mye av kostnadene tatt i FKRA.

 

Akkurat nå

Vi har fortsatt tilgang på norsk korn og dette har virket stabiliserende på råvaretilgang og prisutvikling, men vi er allikevel avhengig av å importere mais, roepellets, melasse og proteinråvarer.

Fortsatt må vi være forberedt noe usikkerhet omkring valutasvingninger og handelsrestriksjoner mellom land som kan gjøre leveringssituasjonen noe uforutsigbar.

Reduserte soyapriser og styrket kronekurs gjør at prisene er i ferd med å flate ut. Likevel er vi på et høyere nivå enn før Koronakrisen.

 

Framover

Lyspunkter er at det rapporteres om rekordstor produksjon av soya og mais i Brasil. Det skulle borge for stabile priser i kommende sesong, men vi er også avhengig av kronekurs og generelle handelstiltak mellom land  Vi må vente noe lenger med å vite noe sikkert om avlingsnivå og kvalitet på det som blir produsert på den nordlige halvkula. Norskornsituasjonen er alltid spennende. Selv om det rapporteres om en kald vår så er det vår oppfatning at våronna de fleste steder har gått bra. Forventningen er da kornavling i Norge på normalnivå.  

 

 


 

Publisert 28. mai - Torgeir Erfjord, direktør landbruk

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640