Geitene får godt stell av Ingfrid Nordås
Geitemelk, nisjeproduksjon med vekstpotensiale
Fagkonsulent Ådne Undheim (t.v.) på omvisning i fjøset til Trond Baarseth (t.h.)

Nisjeproduksjon med vekstpotensiale

Da FKRA ble etablert for 120 år siden, var geita det vanligste husdyret i Norge. I dag er det bare 270 gårdsbruk igjen som leverer geitemelk til Tine. Én av dem ligger på Nevlandsheia i Gjesdal kommune i Rogaland.


Trond Baarseth og Ingfrid Nordås har en besetning på rundt 200 geiter, hvorav 117 melker. I tillegg har de 150 vinterfôra sauer, og hver sommer sendes rundt 300 sauer og lam til Rysstadtheia.


NYTT FJØS I JANUAR I FJOR

Ingfrid, som er vokst opp på gård på Nordås i Gjesdal, er bonde på heltid, mens Trond har en 50 prosents stilling i Coop-systemet på Ålgård i tillegg til gårdsarbeidet. Paret overtok gården etter Ingfrids morbror, Arne Nevland, i 2003, men det var Ingfrids morfar, Alfred Nevland som bureiste gården på Nevlandsfjellet på 30-tallet (se sidesak).

For ti år siden, da Tine besluttet å sanere alle geitebesetninger i dette landet, telte antall geitebønder som leverte melk til Tine totalt 800. I dag, bare ti år etter, er antall bruk som leverer melk helt nede i 270. Det stopper imidlertid ikke paret på Nevlandsheia fra å satse ytterligere. I januar i fjor stod det nye geitefjøset ferdig, en totalinvestering på 3,65 millioner kroner.

– Vi fikk muligheten til å leie kvote og er nå oppe i 86.000 liter mot tidligere 27.000, oppgir Baarseth.

 

EN HELT ANNEN ARBEIDSSITUASJON

– Uten denne økningen vet jeg ikke om vi hadde gjort det. Men å få på plass et moderne fjøs med løsninger bedre tilpasset både dyr og gårdbrukere, har vært godt. Vi blir eldre. Nå har vi et fjøs bedre tilrettelagt også oss.

Å kunne jobbe oppreist, er langt mer behagelig. Ingrid, som steller i fjøset hver eneste morgen og ettermiddag, setter stor pris på endringen. – Men jeg blir antakeligvis stivere nå som jeg ikke bøyer meg så mye lengre, sier hun med glimt i øyet.

 

BYGD SAMMEN MED GAMLEFJØSET

Gården til Trond Baarseth og Ingfrid Nordås ligger i et nydelig heialandskap der geitene er ute på beite fra mai til oktober. Når Vårt felleskjøp besøker gården i begynnelsen av februar, ligger imidlertid snøen på den svingete veien oppover fjellsida og innover heia, og geitene holder seg innendørs.

Det nye fjøset er bygd sammen med det gamle melkefjøset fra 1938, som da morbror Nevland i 1980 valgte å gå over fra ku til geit, ble omgjort til geitefjøs. I dag er det kjeene som rår grunnen i det gamle huset, mens geitene som melker holder til i det nye og melkes to ganger til dagen på den nye melkerampen.

– Tidligere melket vi dem der de var. Vi har aldri fått klage fra Tine om uønskede spor i melka, men det oppleves mye bedre å kunne melke i et eget rom. Det er mer hygienisk og også langt lettere å holde rent, sier hun.

 

KVALITETSMELK MED DIFFERENSIERTFÔRING

Geitene på gården på Nevlandsheia i Gjesdal melker i gjennomsnitt 3,7 liter per dag. Ådne Undheim, fagkonsulent storfe/småfe i FKRA, er imponert, men ikke overrasket.

– Trond har vært en viktig pådriver for fôrutviklingen på geit i FKRA, sier han og forteller at bakgrunnen for utviklingen av Formel Geit på slutten av 1990-tallet var at melka som i vårmånedene kom inn til meieriet i Vinje hadde for mye smaksfeil og for lavt tørrstoff. – Trond har kommet med viktige tilbakemeldinger i forhold til å tilpasse fôrblandingen dagens krav, sier han. For geitebonden er det først og fremst tørrstoffet i melka som er viktig. En økning av tørrstoffmengden var da også et vesentlig motiv da Formel Geit ble utviklet.

– Vi dro stor nytte av denne kunnskapen og erfaringene da smørkrisa var et faktum julen 2017 og anvendte der de samme prinsippene for å øke fettmengden i kumelka, forteller Undheim og legger til at geita rent fôringsmessig er å betrakte som en ”miniku”.

Å fôre differensiert, er bra for geitene, fastslår bøndene på Nevlandsheia som i tillegg til Formel Geit også bruker grovfôrerstatningen FK FiberFix. Årets første melkelevering ga ekstremt gode tall: 6,86% fett, 4,83% laktose, 4,30% protein og bare 0,10% frie fettsyrer.

– Den var ekstraordinær. Gjennomsnittet i fjor var en fettprosent på 4,93 og protein på 3,31, verdier som vi også er fornøyde med, kommenterer Baarseth.

 

TIL CHEVRE-PRODUKSJON I VINJE

Det produseres årlig totalt 20 millioner liter geitemelk i Norge.

– Fordelt på fem millioner nordmenn blir det cirka ett gram til dagen på hver. Mye er det ikke, fastslår Baarseth mens han leter etter en bok Tine ga ut i forbindelse med lanseringen av Snøfrisk-osten under OL på Lillehammer i 1994.

– Tine har ikke gjort en skikkelig satsing på geiteprodukter siden den gang, sier han, samtidig som han roser Hans V. Nesheim ved Meieriet Haukeli i Vinje i Telemark.

– Han er den beste mannen for oss og næringen, sier han.

Tre ganger i uken snirkler melkebilen seg opp bakkene til Nevlandsheia for å fylle tanken med geitemelk til produksjon av tre ulike Chevre-oster, ”Frozen Goatmilk Curd”, - et produkt som eksporteres til USA og Canada, og geitesmør. Alle produktene produseres på meieriet i Telemark.

 

FRAMTIDSUTSIKTER

FKRAs Ådne Undheim mener potensialet for geitemelk-produkter er stort og har tro på en oppgang for næringen. Baarseth er forsiktig optimist.

– Jeg håper forbruket vil holde seg på dagens nivå og at forbrukeren på litt lengre sikt vil oppdage at norske hvite geitoster er av topp kvalitet, produsert av verdens friskeste geiter.


FAKTA
GÅRDEN PÅ NEVLANDSHEIA

 • Gårdsnavn: Myrvoll
 • Beliggenhet: 300 m.o.h., Gjesdal kommune i Rogaland
 • Areal: 720 dekar, hvorav 89 dyrka og 214 dekar beiteområder
 • Produksjon: Opp mot 200 geiter og 150 vinterfôra sauer


GÅRDENS TILBLIVELSE
For 83 år siden trykket Stavanger Aftenblad en liten sak om hvordan gården på Nevlandsheia i Gjesdal ble til:

21 MÅL RYDDET PÅ 4 DAGER
Alfred og Rasmus Nevland, sønner av den kjente rydningsmannen Ådne Nevland, har nu i 4 dager holdt det gående med motor for plogen og et rydningsmannskap på opptil 20 mann, og har i løpet av disse få dager spesielt pløiet og budt op vel 21 mål jord langt inne i Nevlandsfjellet, et par kilometer fra selve gården. Riktignok er det ikke antydning til vei innover fjellet, så man måtte tro, det vilde være uråd å komme frem med almindelig kjøretøi enn si en slik koloss som en traktor. Kristian Reke fra Sola greide imidlertid biffen fint, riktignok assistert av hele grenden deroppe, men det var likevel svinaktig flott gjort. Her er det meningen at Alfred og Rasmus, som begge er spreke karer i sin beste alder skal bygge hvert sitt hjem og slå sig til.

 Saken er tatt fra Vårt Felleskjøp vår 2019
Les hele magasinet her

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640