kvernelandgroup
Kverneland plogfabrikk
Ivar Bore, med snart 30 års fartstid i fabrikken, monterer med nøyaktighet en av de større plogene.

Plogproduksjon i medvind

En av verdens største plogfabrikker ligger i Klepp på Jæren. Fra en enkel smie har flinke, framoverlente folk utviklet Kverneland til å bli en verdensledende redskapsleverandør. Samarbeidet med Felleskjøpet har vart i flere mannsaldre og blomstrer i dag som aldri før.

I fjor solgte landbruksmaskinspesialisten på Øksnevad i Klepp rundt 3.500 ploger, alt fra enkle teigploger til avanserte GPS-styrte vendeploger. Kvernelandplogen er for lengst blitt et begrep i markedet: «Ingen over, ingen ved siden.”

TRYGGER ARBEIDSPLASSENE
– Årets inngang har vært så god at vi allerede har oppjustert årets opprinnelige mål fra 3750 til 4100 plogsalg. Og mitt personlige mål er 4500, smiler administrerende direktør Magne Svendsen, som vi møter sammen med key acccount manager Norge, Tor Skår og deres lokale samarbeidspartnere i FKRA, Jon Magne Torsteinbø og Gaute Risdal. Japanske Kubota, som overtok det jærske industrieventyret i 2012, valgte ved årsskiftet å kjøpe tilbake fabrikklokalene på Øksnevad, noe som for mange opplevdes som en bekreftelse på Kvernelands plass på Jæren i mange, mange år til.

OMFATTENDE INVESTERINGER
– Japanernes inntog brakte naturlig nok med seg en viss usikkerhet, og selv om de nye eierne så langt har investert rundt 400 millioner i oppgradering av både lokaler og produksjonsutstyr, satt nok usikkerheten i hos flere. Tilbakekjøpet av fabrikklokalene fra de lokale investorene, var et viktig signal for oss, fastslår Magne Svendsen. Ifølge investeringsplanen skal nye millioner investeres i fabrikkanlegget på Øksnevad fram mot 2022.

DYPTPLØYENDE JORDBEARBEIDING TILBAKE
Felleskjøpet er eneleverandør av Kvernelandplogen til det norske markedet, et marked som er viktig for plogprodusenten. – Vi sitter på over 80 prosent av det norske markedet, oppgir Skar som i likhet med FKRAs Jon Magne Torsteinbø og Gaute Risdal ved maskinavdelingen i Klepp er godt fornøyd med at plogen selger godt. – Vi kan godt drive med redusert jordbearbeiding, men plogen kan vi ikke glemme. Ingen redskap slår plogen i mekanisk ugressbekjemping, innblanding av planterester og husdyrgjødsel, påpeker Risdal. For Kverneland har plogen stor betydning også rent profilmessig. – Vi ser det blant annet tydelig når vi gjennomfører undersøkelser ut mot bonden. De fleste vet at vi har Kverneland plog, men ikke alle vet at vi har et mye bredere produktområde opplyser Svendsen.

STORE MARKEDSSVINGNINGER
Etter to relativt tøffe år, er Kverneland i gang med å ansette nye folk. – Markedet svinger. Nå håper vi på mer stabile rammebetingelser over tid, slik at vi kan øke produktiviteten og få bedre lønnsomhet i selskapet, sier Svendsen og forteller at økt effektivitet er et prioritert mål i alle de 29 arbeidsteamene i produksjonen, der det i tillegg til effektivitetskrav i det enkelte team også jobbes med overleveringer teamene imellom. – Her har vi en god del å hente, mener direktøren. Med de siste års nye robotinvesteringer er til sammen er 40-50 roboter i sving, noe som ytterligere styrker effektiviseringsarbeidet. I tillegg er også betydelige investeringer gjort på forsknings- og utviklingssiden.

I KONTINUERLIG UTVIKLING
I et av de nye byggene som er satt opp på fabrikkområdet, tett inntil hallen der røde og grønne plogdeler monteres til ferdige ploger, jobber rundt 40 mennesker for å sikre at Kverneland beholder plassen som verdens beste plogprodusent. – Vi har vår egen stålmiks, begynner Tor Skår og forteller at mesteparten av stålet bestilles fra Tyskland, men at de også importerer fra Sverige og Finland. Stålet leveres i såkalte coils, som er store sylinderformede ruller av stål, hver med en vekt på cirka 14-15 tonn. – Et normalt årsforbruk hos oss ligger på rundt 16.-17.000 tonn. På det meste har vi vært oppe i 28.000 på ett år, legger han til.

KLARE PRODUKTIVITETSKRAV
Kverneland har utviklet sin helt egen patent på både stålmiks og herding, noe som er viktige bidrag til den unike posisjonen plogen har hatt og fortsatt har i markedet. I tillegg kommer selve produktutviklingen, - å hele tiden følge med i markedet og være lydhør overfor kundenes ønsker. Den nyeste plogen utviklet ved plogfabrikken på Øksnevad i Klepp, kan for eksempel festes til traktoren som en tilhenger og fraktes gjennom rundkjøringer uten problem, forteller Skår. I dag er det Tyskland som bestiller flest ploger fra Jæren. Europa er det største markedet, men potensialet i Asia er enormt. Så langt i år har Kina bestilt 100 ploger og kommet med ønske om 50 til. – Vi kjører på det vi kan, sier Svendsen og tilføyer: – Fram mot 2020 skal produktiviteten opp med 30 prosent.

Saken er hentet fra magasinet Vårt Felleskjøp

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640