Søk

Du er her:

Gode resultater

Pressemelding: Godt økonomisk resultat i Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder oppnådde et solid resultat for 2017 og datterselskapene i konsernet bidrar positivt til dette.

God drift i FKRA morselskap og god resultatfremgang for datterselskaper gir et konsernresultat før skatt på kr. 97,4 mill. kr. med en omsetning som passerte 3 mrd. kr. for 2017. Det er vanskelig å sammenligne dette resultatet med fjoråret som var tidenes beste, blant annet på grunn av salg av aksjer i kjøpesenteret M44 og andre eiendomssalg i 2016.

Både morselskap og døtre har levert bedre resultater enn hva som var budsjettert. Resultatforventning i FKRA var i 2017 tatt ned med hensyn til lavere margin på kraftfôr. I løpet av året er det gjennomført 1840 forbedringer i forbindelse med bedriftens LEAN-program. Dette arbeidet har over tid gitt betydelig produktivitetsforbedringer.

Datterselskapet Fish4Dogs Ltd. viser en salgsøkning på 18 % i 2017. Selskapet har i 2017 gått inn i det amerikanske markedet og har forventninger til denne satsningen. Kina og andre land i Asia er de markedene som for tiden vokser raskest.

AM Nutrition AS har utviklet seg positivt i året som har godt med stor etterspørsel etter protein og stivelsesprodukter basert på erter. Disse produktene blir etterspurt i stadig nye markedssegmenter.

Styret innstiller på 32 mill. kr i kjøpsutbytte til medlemmer.

Konsern:

Mill kr 2017 2016
Driftsinntekter 3059 2957
Driftsresultat 101,3 111,2
Res. Før skatt 97,4 265,1
Egenkapital 644,5 595,5

 

Kontaktpersoner:

Styreleder: Gabriel Joa, 908 56 389

Adm. Dir.: Per Harald Vabø, 908 29 444


Publisert 23. februar 2018

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640