Søk

Du er her:

Slaktegris - Felleskjøpet

Resultater FK Slaktegriskontroll 2013

Resultatene fra FKRA sin slaktegriskontroll begynner nå å bli klare. Vi har nå vært gjennom en lengre periode med overproduksjon av svinekjøtt, og svekka økonomi for svineprodusentene. Det er blitt stimulert med økonomiske virkemidler for å senke slaktevektene i to omganger i 2013. I begge tilfeller første halvår 2013.

Ca. 350 000 slaktegriser ligger bak tallmaterialet som presenteres i tabellen under, 60-70 besetninger som kjøper kraftfôr hos FKRA, alle slakterier i området er representert.

Vekt på innsatt smågris øker jevnlig fra år til år. Slaktevektene er redusert med 2,8 kg i 2013 sammenliknet med 2012. Redusert slaktevekt har påvirket tilvekst, kjøtt % og fôrutnyttelse i positiv retning (ikke vist i tabell).

 

2010

2011

2012

2013

Startvekt, kg

30,0

30,5

31,4

31,8

Slaktevekt, kg

81,3

82,3

81,9

79,1

Tilvekst, kg

89,5

90,5

89,1

84,5

Inntekter, kr/gris

1923

2005

2085

1945

Kostnad smågris, kr

826

868

951

873

Kostnad fôr, kr

715

743

764

756

DB/gris, kr

348

359

320

280

Inntekt pr. gris er redusert med redusert slaktevekt, redusert målpris og økt omsetningsavgift. Kostnad til smågris er ned ca. 80 kr fra 2012 til 2013. Fôrkostnad pr. gris er redusert med 8 kr/gris, men må sees i sammenheng med 4,6 kg mindre produsert tilvekst. Dvs. vi har en økning i fôrkostnad fra 2012 til 2013.

Dekningsbidraget er de siste to årene redusert fra 360 til 280 kr/gris, en nedgang på 80 kr/gris, eller 168 000 kr for en konsesjonsbesetning.

Det ser i øyeblikket noe bedre ut m.o.t prognose for 2014. Ny prognose viser en antatt overproduksjon på 2000 tonn mot ca. 5000 tonn for 3 mnd. siden. På sikt håper vi at de økonomiske utsiktene igjen peker i rett retning.

Publisert 13. mars 2014 - Arild Eriksen

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640