De to nye varetypene er ca. 10% billigere enn tilsvarende norsk vare på markedet

Rimeligere NPK gjødsel med svovel

Det har vært et sterkt ønske fra medlemmer og kunder i FKRA om å finne alternative leverandører av NPK-gjødsel. Fra i høst vil FKRA kunne tilby kjemisk produsert NPK-gjødsel fra en ny leverandør. Vi har innledet samarbeid med den russiske gjødselprodusenten Uralchem.

Så langt er det inngått avtale om leveranser av to produkter:  NPK 27-3-5 (2S) og NPK 22-3-10 (2S). Gjødseltypene er granulerte, og hvert gjødselkorn har et næringsinnhold i samsvar med deklarasjon.

Ønske i FKRA
Spesielt etter prisoppgangen på gjødsel i 2008, har det vært et vedvarende og sterkt ønske fra medlemmer og kunder i FKRA om å finne alternative leverandører av NPK-gjødsel. I FKRA har all NPK/NK-gjødsel blitt levert av Yara som ulike fullgjødseltyper. Et begrensa kvantum av reine nitrogengjødseltyper som AN 34% og CAN 27% har hvert år blitt importert fra Øst-Europa i FKRA.

Gjødselkvalitet og pris – etablert leverandør
I internasjonal målestokk er Uralchem en stor gjødselprodusent. Total produksjon 6-7 millioner tonn med eksport til hele verden. De har lenge hatt et godt samarbeid med Lantmannen i Sverige og DLG i Danmark. Anslagvis 200 000 tonn NPK/N-gjødsel blir hvert år distribuert til det svenske og danske markedet.

FK Agri har gode erfaringer med produsenten etter flere års samarbeid. Den fysiske varekvaliteten på gjødsla har vært meget tilfredsstillende. Importen er et ledd i FKRA sitt arbeid med å finne riktige gjødseltyper til rett pris. NPK-gjødsel av typen mekanisk blanda, eller «bulk blend» har lenge vært et billig alternativ på
markedet. Vi har imidlertid ikke funnet «bulk blend» tilstrekkelig god med hensyn til lagringsevne, spredeegenskaper og teknisk kvalitet.

Ca 10 % billigere
De to nye varetypene fra Uralchem vil være ca. 10% billigere enn norsk vare på markedet som det er naturlig å sammenligne med.

Høstsalg av gjødsel – gjødsel kampanje
NPK-gjødsla fra Uralchem vil etter planen bli lossa i Sirevåg i uke 36, NPK 27-3-5 (2S) som bulkvare og NPK 22-3-10 (2S) ferdig emballert i 500 kg storsekk. NPK 27-3-5 (2S) vil bli emballert i 600 kg storsekk.

Første mann til mølla
Begge gjødseltypene vil være leveringsklare fra ca midt i september. Det er et begrenset volum av begge varetyper og gjødsla vil bli solgt etter prinsippet «først til mølla”. Det er forventet at en del kunder ønsker å sikre seg neste vårs forbruk av NPK-gjødsel i høst. Så snart vi har fått på plass de største varetypene i Sirevåg, vil FKRA annonsere en høstkampanje.

Yara er fremdeles hovedleverandør av gjødsel
Yara vil fortsatt være FKRA sin hovedleverandør av gjødsel. Som gjødselleverandør til FKRA har Yara viktige fortrinn som: leveringsdyktighet, tilpassa sortiment og gjødselkvalitet. Import av den typen vi nå innleder, må ses på som et supplement.

Publisert 6.september 2012 - Jens Randby

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640