Såkornkvaliteten på neste års såkorn

Såkornkvaliteten 2015

Kvaliteten på neste års såkorn ser ut til å være tilfredsstillende, både når det gjelder spireevne og reinhet. Beisebehovet er begrenset til et fåtall partier, og det er ikke registrert spiretreghet i noen partier.

Etter flere år med dårlige avlinger – og vanskelige innhøstingsforhold, har 2014 vært et svært godt kornår. Flere av FKRA sine såkorndyrkere har oppnådd gjennomsnittsavlinger på mellom 6-700 kg/dekar (nedtørka vare).

Fortsatt vil Heder være den dominerende 6-radssorten på Sør-Vestlandet. Fairytale vil gradvis overta for Helium som dominerende hovedsort i 2-radsbygg. Belinda vil  fortsatt være hovedsort i Havre.


Publisert 22. desember 2014 - Jens Randby

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | kundesenter@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: kundesenter@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640