Lagmannsholmen

Samler produksjonen i ett anlegg

Etter mange grundige analyser og diskusjoner vedtok styret i FKRA å avvikle kraftfôrproduksjonen på Lagmannholmen fra 1. oktober 2012. Etter denne dato vil all produksjon av kraftfôr i FKRA bli produsert ved anlegget på Kvalaberg i Stavanger.

Lønnsomhet
FKRA har en leieavtale på tomta på Lagmannsholmen som går til 2022. Signalene fra Kristiansand kommune er at de ønsker kraftfôrproduksjonen bort derifra. Opprettholdelse av dagens drift forutsetter vedlikehold og investeringer som ikke vil være framtidsrettet på Lagmannsholmen. Å flytte produksjonen vil gi betydelige innsparinger, samtidig som kraftfôrvolumet som flyttes gir økt effektivitet på Kvalaberg, og dermed et bedre grunnlag for investeringer i framtida. Fabrikken i Stavanger er modernisert og effektivisert og kan ta over produksjonen fra Kristiansand uten utvidelse. I prosessen fram mot og etter vedtaket har det vært ført konstruktive samtaler med de ansatte som vil få tilbud om nye jobber i FKRA. Kornmottak på Lagmannsholmen opprettholdes så lenge FKRA har leieavtale med Kristiansand havn.

Framtidige kraftfôrleveranser til Agder
Ca 20% av kraftfôret som selges i Agder er sekk, og FK butikkene vil fortsatt være viktige servicepunkt for dere som kjøper sekk. Ca 10-15% av kraftfôrmengden som selges i Agder kjøres allerede i dag fra Kvalaberg. Det gjelder kraftfôr til kommunene Sirdal og Flekkefjord, samt alt slaktekyllingfôr i Agder. Disse kundene vil ikke få vesentlige endringer fra dagens praksis. Det som er klart er at ingen skal tape på den strukturendringen som nå skjer og FKRA skal være konkurransedyktige i alle område, også på frakt er den klare meldingen fra styreleder Gabriel Joa og  adm.dir. Ola Bekken.
Når det gjelder frakt av gjødsel, ensileringsmidler og maskinvarer vil ikke dette berøres av vedtaket

Vi inviterer våre kunder til å ta del i diskusjonen og har derfor sendt invitasjon til egne orienteringsmøter på følgende steder:

GRIMSTAD, mandag 21. mai kl 1930, Rica Hotel Grimstad

MANDAL,  tirsdag 22. mai kl 1930, First Hotel Solborg


Adm. direktør Ola Bekken, direktør landbruk Per Harald Vabø, logistikksjef Martin Sleire, samt representant fra vår transportør vil delta på møtene.


Publisert 14. mai 2012 - Grethe Sevdal
 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640