Felleskjøpet - Slaktegrisbilde

Senk slaktevekta fra nyttår

Reduserte slaktevekter betyr lavere kraftfôrsalg for Felleskjøpet Rogaland Agder, men økt lønnsomhet for deg som svineprodusent, både på kort og lang sikt. Vi oppfordrer derfor alle svineprodusenter til å støtte opp om dette tiltaket fra 1. uke i 2014.

Det har i mange år versert en oppfatning av at økte slaktevekter gir stor økonomisk uttelling på dekningsbidraget.
Spørsmålet blir mer - for hvem? Bonde, slakteri eller fôrleverandør ?

Overproduksjon
Pr. dags dato har vi en overproduksjon av gris på ca. 4700 tonn. Med en årlig produksjon av 1,6 millioner slaktegriser utgjør dette en reduksjon i gjennomsnittlig slaktevekt på ca. 3 kg pr. gris pr. år. Det bør altså være overkommelig å få bukt med overproduksjonen.

Kompensasjon for reduksjon
Alle produsenter blir i perioden 1. januar - 13. april 2014 bedt om å senke slaktevekta på slaktegrisene med 4-5 kg. Som kompensasjon etterbetales 8,70 kr pr. kg reduksjon i gjennomsnittsvekt sammenliknet med slaktevekta du hadde i perioden januar til november 2011.

Det kompenseres for gjennomsnittlige slaktevekter ned til 73 kg. Marginalverdi pr. kg slaktevekt er det du sitter igjen med på den siste slaktekiloen.

Vi vet at når vektene øker så:

 • synker kjøttprosenten
 • øker fôrforbruket

Beregninger FKRA har foretatt viser at marginalveriene på den siste kiloen vil ligge i området 1-6 kr/kg slakt. Med 8,70 kr/kg i kompensasjon, og ditt bidrag til å redusere overproduksjon av gris i Norge bør dette være ett enkelt regnestykke for de fleste produsenter.

Husk også
Hvis dette kan bidra til redusert overproduksjon av svinekjøtt så vil omsetningsavgifta på sikt forhåpentligvis bli redusert.
En reduksjon i omsetningsavgifta på 50 øre/kg utgjør fort 40 kr/gris eller 84 000 kr for en konsesjonsbesetning pr. år.

Publisert 17. Januar 2014 - Arild Eriksen

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640