Format Vekstmodell

Smartere griseproduksjon

FORMAT Vekstmodell er et web-basert oppfølgingsverktøy for bedre kontroll og styring av din slaktegrisproduksjon.

Verktøyet gir deg som slaktegrisprodusent mulighet for enklere å følge med på produktivitetsutviklingen ukentlig, med fôropptak, lysinopptak, tilvekst og fôrutnyttelse. 

Med FORMAT Vekstmodell øker du kunnskapen om dyras tilvekst gjennom hele innsettet, og kan optimalisere fôringen slik at kostnadene blir mindre samtidig som slaktevekten er optimal. FORMAT Vekstmodell vil på mange måter bidra til at jobben med å fôre fram slaktegris blir mer interessant og mer lønnsom!

 

Hva innebærer bruk av FORMAT Vekstmodell?

 • Et representativt utvalg av griser veies på samme tidspunkt hver uke, og fôropptaket per dag registreres på samme tidspunkt
 • Dataene legges ukentlig inn i et web-basert IT-verktøy utviklet av Felleskjøpet
 • Det beregnes løpende tilvekst og fôrutnyttelse, som kommer opp både i tabell-form og kurver/grafikk. Resultatene sammenlignes mot en norm-kurve.
 • Kurvene gir grunnlag og ideer for å gjøre endringer løpende, samt måle effekten av tiltakene
 • Resultatene som dokumenteres i FORMAT Vekstmodell gir et utmerket grunnlag for fruktbar dialog med din kontaktperson i Felleskjøpet

 

Kontakt din fagkonsulent for å komme i gang kostnadsfritt.

 


Hvorfor bruke FORMAT Vekstmodell?

 • Få synliggjort utviklingen for den enkelte pulje med slaktegris, uke for uke
 • Se konsekvensene av tiltak/endringer som blir iverksatt:
  - Fôrkurve - fôringsstrategi
  - Proteinforsyning (lysin)
  - Miljøtiltak/endringer
  - Dyretetthet
  - Sykdomsutbrudd
  - Motiverende å følge med underveis
  - Bedret lønnsomhet
 • Samle dokumentasjon for alle puljer på ett sted. Denne dokumentasjonen gir blant annet verdifull innsikt ved styring av neste pulje.

 


Hvordan komme i gang med FORMAT Vekstmodell?

Alle FORMAT-kunderhos Felleskjøpet tilbys det nye verktøyet. Kontakt din salgs- og fagkonsulent for tilgang. Når du er i gang, får du også veiledning til bruk av verktøyet, samt mulighet for løpende rådgivning.

Første versjon avslaktegriskalkulatoren er nå tilgjengelig, og basert på blant annet dine tilbakemeldinger vil verktøyet kontinuerlig bli videreutviklet.

Kontakt din fagkonsulent for å komme i gang kostnadsfritt.

 

 

Publisert 4. desember 2018 - Borghild Njærheim Barstad

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640