Søk

Du er her:

Gjødsel etter slått

Svovelholdig gjødsel til eng etter slått

Svovel er et viktig næringsstoff for all plantevekst. Til ei tørrstoffavling på 1000 kilo per dekar er det vanlig å regne et årsbehov på tre kilo per dekar. Behovet for svovel vil variere, avhengig av forventa avlingsnivå, jordart, moldinnhold og bruk av husdyrgjødsel.

Svovel fra jord, husdyrgjødsel og mineralgjødsel er det viktigste bidraget til å dekke plantenes behov. Behovet for svovel vil variere, avhengig av forventa avlingsnivå, jordart, moldinnhold og bruk av husdyrgjødsel. Har du sandjord eller relativt nydyrka jord bør du ha ekstra fokus på svovel. En grovfôranalyse sier noe om svovelstatus i grovfôret. Godt grovfôr, der tilført svovel i jorda er balansert, har et N/S-forhold lågere enn 12.
(Tabell 1)

Svovel etter slått?
Er det aktuelt med svovelholdige mineralgjødseltyper etter slått? Svært mange velger vekk svovelholdige mineralgjødseltyper etter første og andre slått. Begrunnelsen er at tilført svovel i husdyrgjødsla da vil være mineralisert og tilgjengelig for plantene. En del nyere forsøk (Yara, NLR og NIBIO) viser imidlertid at det kan være lønnsomt å tilføre ekstra svovel etter både første og andre slått. I de fleste gjødslingsplaner er det nå nærmest obligatorisk med en svovelholdig mineralgjødseltype om våren, enten OPTI-NS, eller en fullgjødseltype,
eks Fullgjødsel 25-2-6.

Rimelig forsikring?
Vil ekstra svoveltilførsel etter slått være ei rimelig forsikring? Svovelholdig mineralgjødsel koster mer enn den som er uten. Vi ser på tre alternative gjødseltyper for å dekke 10,8 kg N (behovet for nitrogen til andre og tredje slått i eksemplet).

Dersom du velger å benytte AN 34 % kan du spare 28 kroner per dekar sammenlignet med OPTI-NS. Besparelsen ved å bruke CAN 27 i forhold til OPTI-NS er seks kroner per dekar. Spørsmålet er da kort og godt om det lønner seg å investere i svovelgjødsling til gras, eller om man skal spare disse pengene? Det kan uansett være fornuftig å følge opp etablert gjødslingspraksis på garden med en grovfôranalyse der en undersøker N/S-forholdet i grovfôret.
Se prissammenligning i Tabell 2

Publisert 22. juni 2017 - Jens Randby

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640