Timotei illustrasjonsbilde - Felleskjøpet

Timotei i SPIRE- frøblandinger

Erfaringsmessig vil enkelte velge å fornye engareal på ettersommeren og høsten. FKRA vil anstrenge seg for å tilby justerte utgaver av SPIRE Surfôr Normal og SPIRE Surfôr Pluss 10 framover.

Begge blandinger vil være uten innhold av Engsvingel. Det er heller ingen tilgang på timoteisorten Grindstad, som i mange år har vært den dominerende timoteisorten i Norge. Vi har imidlertid valgt å importere en kanadisk sort, Comtal for i det hele tatt kunne levere. Sorten er ikke kjent i Norge, heller ikke  testet under norske forhold så vidt vi er kjent med.
 

Comtal er litt seinere enn Grindstad
Overvintringsevnen til Comtal er ikke svært forskjellig fra Grindstad. På en poengskala fra 1-10 for overvintring (10 er best) oppnår  Grindstad 9- og Comtal 8.  Comtal er litt seinere enn Grindstad. I Sverige blir den mest brukt i beiteblandinger men den kan også fungere i 3-slåttsystem.

I Sørsverige har den gitt ca 7% lavere årsavling enn Grindstad ved tre slåttar; spesielt i gjenveksten er den svakere enn Grindstad. Muligens noe bedre kvalitet enn Grindstad i de svenske forsøkene men tallene er usikre grunnet få forsøk.

Publisert 03. juli 2013 - Jens Randby

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | kundesenter@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: kundesenter@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640