Plansilo

Varmgang i plansilo?

Mange har utfordringer med varmgang i plansiloen etter åpning. Dette kan det være flere forskjellige årsaker til. Her er noen tips for hvordan en kan unngå dette problemet.

Mulige årsaker til varmgang

For lang tid før all luft ble fjernet fra graset ved innlegging, dette kan skyldes:

 • Kuttelengden på graset. Godt kutta gras er enklere å pakke.
 • Innleggingstiden.
 • Hvor tykke lag gras som ble lagt inn i siloen. Tykke lag er vanskeligere å pakke enn tynne lag.
 • Type ensileringsmiddel. Syreprodukter sprenger plantecellene og gjør fjerningen av luft og pakkingen av graset enklere.
 • Pakkingen (spesielt i sidene).
 • Tid før tildekking.

 

For lang tid før pH i graset ble redusert nok, dette kan skyldes:

 • Dårlig gjæringskvalitet.
 • Feil type ensileringsmiddel i forhold til TS-%.
 • Ofte kan graset bli tørrere enn forventet, og det er da viktig å bruke et ensileringsmiddel for godt fortørka gras som GrasAAT® Plus eller Kofasil® Ultra.
 • For lite ensileringsmiddel. Stor høstekapasitet krever godt doseringsutstyr for jevn og god dosering.

 

Luft i siloen etter tildekking, dette kan skyldes:

 • Ikke god nok tetting med god plast, spesielt i overgangene mellom sidene og toppen.
 • Ikke godt nok press på siloen ved hjelp av sandsekker eller lignende, spesielt i sidene.
 • Fugler eller dyr som har skadet plasten. Bruk gjerne beskyttelsesnett.

 

Forverring av varmgang ved uttak, dette kan skyldes:

 • For lite uttak i forhold til åpen overflate.
 • Uttak av silo uten blokk-skjærer. Det blir da god tilgang på luft innover i siloen.
 • Varmt vær når siloen åpnes.

 

Mulige tiltak ved varmgang

 • Slå gjerne et rundt-jern inn i siloen, la det stå 2 – 3 timer, trekk det ut
 • og kjenn hvor langt inn i siloen varmgangen er.
 • Fjern varmt fôr.
 • Tilsett et ensileringsmiddel med Propionsyre som GrasAAT® Plus, GrasAAT® SX,
 • GrasAAT® Feed eller GrasAAT ® TMR på silo-stuen (1 - 1,5 liter pr. m2 overfalte).
 • Dekk til silo-stuen med plast, unngå lufttilgang under plasten.
 • Ta ut silo med blokk-skjærer.
 • Øk om mulig uttaket, samarbeid med naboer.

______________________________________________________________________________________

Publisert 18. september 2020 - Ole Tjemsland

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640