Søk

Du er her:

Vi har digitalisert distribusjonen

Vi har digitalisert distribusjonen

For FKRA er digitale verktøy uunnværlige og en selvfølge for at hjulene skal rulle rundt på en mest mulig effektiv måte. Tilnærmet all distribusjon av kraftfôr, gjødsel og såvarer foregår nå via digitale plattformer.

 

ALL ORDREHÅNDTERING SKJER VIA SKJERM

Tilnærmet all distribusjon av kraftfôr, gjødsel og såvarer foregår nå via digitale plattformer. Transportplanleggingen foregår via bærbare datamaskiner. Vareplukking og ordreavslutning skjer via operatører med nettbrett i trucker og hjullastere. Sjåførene får sine kjøreoppdrag via nettbrett, og oppdaterer status tilbake til planleggerne via nettbrett etter hvert som dagen skrider fram.

 

BETYDELIG ENDRING PÅ KORT TID

Endringen er stor på kort tid, men med en fantastisk ståpåvilje og engasjement hos ansatte og innleide har vi tatt store steg i rett retning, ikke minst det siste året, sier Jostein Kollsgård som er sjef for transportplanlegging og ekspedisjon bulk.

 

INGEN SER BAKOVER

Jostein Kollsgård og Ola Bore har det daglige ansvaret for bulkdistribusjonen i FKRA, med god hjelp fra digitale verktøy, dyktige transportører og erfarne sjåfører. Ola styrer FKRA sin egen bilpark, mens Jostein har ansvaret for innleid bilpark.

Begge har vært med siden transportplanleggingen foregikk med penn og papir. Begge er begeistret for de nye verktøyene og mulighetene disse gir. Foreløpig er det bare de mest elementære og grunnleggende funksjonene som er tatt i bruk, men allerede nå høster vi betydelige effektiviseringsgevinster, sier Transportleder Ola Bore.

 

STORT POTENSIALE I FRAMTIDEN

Potensialet er stort i tiden som kommer. Vi ser muligheter for besparelser i distribusjonskostnader i størrelsesorden 5-10% dersom vi lykkes. Nøkkelord er samhandling, omstilling og tilpasning internt i FKRA, hos våre samarbeidspartnere og hos våre kunder.

Overgang til digitale hjelpemidler krever ofte litt strømlinjeforming av aktiveter og nytenking både hos leverandør og kunde. Det er ikke lenger like enkelt med særbehandlig og individuelle tilpasninger som før, men til gjengjeld går kostnadene ned i form av reduksjon i antall kjørte kilometer og kjøretid, reduksjon i antall biler og redusert tidsforbruk på planlegging, oppfølging og administrasjon.

Med litt drahjelp tør vi i tillegg love markant forbedret kundeservice og leveringspresisjon i tiden som kommer. Om ikke altfor lenge ser vi blant annet for oss å implemetere prognosemodeller hvor vi kan tilby automatisk påfyll av kraftfôr til kunder som ønsker dette. Noen kunder har dette tilbudet allerede, men da med hjelp fra velvillige transportører og sjåfører, eller enkle regneark som ikke kommuniserer med omverdenen. Ved å sette ting i system åpner det seg nesten uante muligheter til å kunne tilby en enklere og bedre hverdag for folk og fe.

KLIMA, MILJØ OG UTSLIPP

Klima, miljø og utslipp er også tunge argumenter for å ta i bruk ny tilgjengelig teknologi. Hele landbruksnæringen er under press, og høster til dels krass kritikk hos en voksende forbrukergruppe med krav om mer klimavennlig framtreden. Kritikken er ikke alltid like faktabasert, men alvoret blir ikke mindre av den grunn.

 


Sak tatt fra Vårt Felleskjøp april 2020

Les hele magasinet Vårt Felleskjøp

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640