Søk

Du er her:

Begrensningene omfatter gjødsel med mer enn 16% nitrogen fra ammoniumnitrat

Vi minner om restriksjoner på omsetning og oppbevaring av gjødsel

Som et ledd i kampen mot terror vedtok EU i 2010 en forordning som legger restriksjoner på omsetning og lagring. Dette regelverket er også gjort gjeldende i Norge. Begrensningene omfatter gjødsel med mer enn 16% nitrogen fra ammoniumnitrat.

Sprengningsforsøk har vist at slik gjødsel kan bearbeides og brukes til fremstilling av bomber.

Både FKRA sine butikker og forhandlere omfattes av det nye regelverket. Alle tiltak rettes inn for å sikre at gjødsel som kan brukes til terrorformål ikke kommer på avveie, eller i gale hender.

Hovedkrav i de nye forskriftene

1.   Begrensninger for hvem som kan kjøpe

 • Gjødsel som omfattes av restriksjoner kan bare kjøpes av profesjonelle brukere innen landbruk- og landbruksrelatert virksomhet.
   
 • Kjøper må ha et legitimt behov for slik gjødsel. Alt salg skjer til navngitte personer.

2.   Krav til lagring

 • Jordbruker, eller annen legitim sluttbruker av slik gjødsel må til enhver tid ha oppsyn over gjødsla.
   
 • Varen skal oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke har tilgang til den. Den bør primært oppbevares innendørs og adskilt fra lett brennbart materiale, varmekilder, kjemikalier, olje eller plantevernmidler.
   
 • Dersom innendørslagring ikke er mulig, kan gjødsla lagres utendørs på et oversiktelig, skyggefullt og godt drenert sted.
   
 • Gjødsla bør settes på et lag med paller og dekkes helt med presenning som forankres godt. Dette for å bevare kvaliteten, hindre at uvedkommende kommer lett til og for enklere å kunne oppdage om det mangler noe.

 

Publisert 17.juni 2014 - Jens Randby

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640