Søk

Du er her:

Vinterskader i eng og tilgang på frø hos Felleskjøpet Rogaland Agder

Endelig vår, men grasarealene er fortsatt et trist syn når vi skriver første halvdel av april. FKRA har forberedt sesongen 2013 med tanke på at det kan ha oppstått omfattende vinterskader.

I skrivende stund er ikke mulig å si noe om omfanget av vinterskadene, men det er mulig å si noe generelt om risikoen for utgang på ulike engareal. Alder på enga, botanisk sammensetning, driftsmåte og jordforhold er faktorer som alle har betydning for hvordan graset har klart seg gjennom en lang vinter. 

Tilgang på frø i Felleskjøpet Rogaland Agder

FKRA har forberedt sesongen 2013 med tanke på at det kan ha oppstått omfattende vinterskader. Med vanlig brukte såmengder dekker tilgangen på frø fra FKRA et fornyings-/reparasjonsarealet på mellom 220 – 250 000 dekar. Det er ingen grunn til å utsette planlagt kjøp av såfrø. Utvalget av arter, sorter og blandinger vil normalt bli redusert utover i sesongen. Muligheten for supplerende innkjøp i FKRA blir også redusert dersom alt frøsalget skjer i en kort periode midt i våronna. Gode frøleverandører i Danmark, Sverige og Holland, samt en effektiv Såvareavdeling i FKRA, har bidratt til at vi så langt har vært fullt leveringsdyktige. Dersom etterspørselen etter sortsblandinger av raigrasfrø blir ekstremt stor, kan vi i perioder bli tvunget til å selge reine sorter av Flerårig raigras. Bruk av ett- og toårige raigrastyper er også et alternativ – både til reparasjon, eller brukt som en ettårig grønnfôrvekst.   

 

Vurdering av risiko for vinterskader i eng

PDF under her kan være en støtte for å vurdere hvilke areal som er mest utsatt. Bearbeidet versjon av et skjema hentet fra Dansk Landbruksrådgivning, Landbruksinfo 02-04-2013/PlanteNyt – 773. 

Ett- og toårig raigras for å sikre årets grovfôravling

I noen tilfelle kan det være aktuelt å så ettårig (westervoldsk), eller toårig raigras (italiensk), evt ei blanding mellom de to typene. Dette vil i så fall være en kortsiktig løsning der hovedmålet er å sikre grovfôravlingene på garden i 2013. Typer av ettårig raigras etablerer seg raskt om våren og de gir stor avling alt tidlig på sommeren. Veksten vil avta utover høsten. Sorter av toårig (italiensk raigras) kan derimot gi god gjenvekst utover høsten. Med 10-15% frøbærende skudd i såingsåret, kan det høstes fôr med en del struktur.

Aktuelle sorter av ett- og toårig raigras i FKRA:   

Ettårig (Westervoldsk Toårig (Italiensk)
Labelle Mondora
Pollanum Fabio 
Bartigra Barpluto 

 

Les også
Har enga hatt ein hard vinter?
Forleng engas levetid med riktig stell og vedlikeholdsåing

Publisert 11.april 2013 - Jens Randby

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640