FETT GREASEWAY CAH92 400GR

GREASEWAY CAH 92 er et høykvalitets, vannfritt, kalsiumfortykket smørefett med god vannfasthet, ment for tungt belastede radiallagre og rullelagre

GREASEWAY CAH 92 er anbefalt for smøring av chassis. anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner, vannpumper og lignende. Produktet anbefales også for industriformål der det er påkrevd med et vannfast smørefett med korrosjonsbeskyttelsesegenskaper. GREASEWAY CAH 92 gir forlengede smøreintervaller på grunn av optimerte egenskaper og optimert yteevne. Produktet er anbefalt i temperaturområdet -20 °C til +120 °C.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640