FETT MOLYWAY LI 732 400GR

Universal EP2 fett med 3% molybdendisulfid, for smøring av tungt belastede glidelagre, bolter og ledd i anleggsmaskiner og større kjøretøy.

MOLYWAY LI 732 er anbefalt til bruk både til industri- og kjøretøyformål. Produktet fungerer med høy yteevne i radiallagre og gir, samt i saktegående rullelagre. MOLYWAY LI 732 er spesielt tilpasset bruk i gruveindustri, landbruks- og anleggsmaskiner og i jernbaneindustrien. Produktet kan med fordel brukes til smøring av tilhengerfester. Produktet er også utmerket til bruk med tungt belastede lagre og i våte omgivelser. MOLYWAY LI 732 anbefales i temperaturområdet -30 °C til +100 °C

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640