SMØREMIDDEL MULTILUBE PRO 500ML CRC

Tåler høyt trykk og vibrasjoner, og opp til 200°C.

Transperent universalolje som legger en synlig blå oljefilm. Mister fargen etter ca. 14 dager og blir klar. Gode penetrasjonsegenskaper. Tåler høyt trykk og vibrasjoner, og opp til 200°C. 

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640