Kornguiden 2017/2018

Kornguiden 2017/18

Velkomen til Felleskjøpet Rogaland Agder sine mottaksanlegg 2017. Alle mottaksanlegg tar i mot fôrkorn av bygg og havre.

Felleskjøpet Rogaland Agder kjøper produsentkorn levert til fire mottaksanlegg: 

• Kvalaberg i Stavanger
• Stamsædgarden i Klepp
• Vanse Mølle
• Mjåvann ved Kristiansand

Hugs før levering:
• Produsentnummer og -namn må bli oppgitt ved levering
• Kornlasta må dekkast med tett presenning for å unngå fare for spreiing av floghavre
• Ved levering på Mjåvann, Vanse og Kvalaberg: hugs å vege kjøredoning både med full last og etter tøming av lasta
• God kvalitet og låg fukt på kornet gir betre pris og grunnlag for eit godt fôr
• Hugs å oppgi korrekt bankkontonummer for utbetaling

Kontaktinformasjon til våre kornmottak

 

Vi ønskar alle lykke til i skuronna!

 

 

Publisert 10 . juli 2017 - Geir Inge Auklend

  • Gjenlegg i sommer?

    Det kan være flere grunner til å fornye engareal i sommer. Mange har fått ødelagt engareala sine på grunn av kjøreskader – enten ved slått og/eller ved utkjøring av husdyrgjødsel. Oppkjørte- og ødelagte engareal bør repareres raskest mulig.

  • Svovelholdig gjødsel til eng etter slått

    Svovel er et viktig næringsstoff for all plantevekst. Til ei tørrstoffavling på 1000 kilo per dekar er det vanlig å regne et årsbehov på tre kilo per dekar. Behovet for svovel vil variere, avhengig av forventa avlingsnivå, jordart, moldinnhold og bruk av husdyrgjødsel.

  • Fordeler ved bruk av ensileringsmidler

    Mislykka og-/eller for sterk surfôrgjæring kan gi redusert lønnsomhet i mjølk- og kjøttproduksjonen. I verste fall kan feilgjæra surfôr gå ut over dyrehelsa. Ved ensilering av fuktig gras (lågere enn 35% ts) bør bruk av syremidler være rutine.

Viser fra 1 til 3 av totalt 122 artikler

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640