Søk

Du er her:

Bestill grovfôranalyser hos Felleskjøpet Rogaland Agder

Bestill grovfôranalyser hos Felleskjøpet Rogaland Agder

For å opprettholde produksjonen er det nødvendig å vurdere tilgjengelig kvalitet samt mengde for å planlegge riktig fôringstrategi.

Du får analysert grovfôret ditt hos Felleskjøpet Rogaland Agder, i samarbeid med BLGG, et av Europas ypperste landbrukslaboratorie.

Slik gjør du:

1. Ta ut en representativ fôrprøve
• Surfôr ca 0,5 kg
• Høy ca 0,2 kg
• Ferskt gras ca 0,5 kg

2. Merk plastposen med navn og nummer i skrivefeltet og legg i prøven. NB! Press ut all luft før posen lukkes.

3. Fyll ut bestillingsskjema.
Husk å krysse av for hvilke analyser du ønsker. For å få NorFor-verdiene må produsentnummeret være utfylt.

4. Levering
• Prøven må oppbevares svalt og mørkt til den sendes.
• Prøven må være på laboratoriet så raskt som mulig og innen 3 døgn, ellers må den fryses.
• Prøven kan leveres direkte til FKRA laboratoriet mandag til torsdag.
• Prøven kan sendes med post mandag, tirsdag og onsdag. Porto vil bli lagt til på faktura (postadresse på skjemaet).

Har du spørsmål, ring Laboratoriet, tlf 51 88 71 68

Ved å henvende deg til oss kan vi sende deg esker til jordprøvene og poser til grovfôrprøvene.

Bestillingskjema for analyser av surfôr/grovfôr

Prisliste

Publisert 01. september 2018 - Grethe Sevdal

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640