Søk

Du er her:

Åtekalk

Åtekalk – et kalkingsmiddel for raskere snøsmelting

Det er kanskje litt tidlig å snakke om snøsmelting men vi har allerede nå fått forespørsel om åtekalk. Vi ønsker selvsagt å skaffe til veie de kalkproduktene som kundene etterspør.

 Åtekalk er aktuelt å bruke på ettervinteren/vår i snørike områder.

Volummessig er dette et lite produkt i vårt kalksortiment, men er ikke mindre viktige av den grunn. Det vil imidlertid gi større leveringssikkerhet dersom vi får bestillingene i god tid.

Erfaringsmessig er det krevende og vanskelig kjøreforhold (teleløysing mv) på den tida da produktet skal spres. Noen har derfor ønska at vi leverer produktet om høsten, seinest i november.

Vi har vurdert ulike produkter i markedet og har kommet til at åtekalken fra Breivik Kalkverk er den som har best/størst effekt.

Frank Morten Levang - Felleskjøpet Rogaland Agder Dersom du ønsker å sikre deg åtekalk før vinteren ta kontakt før 1. november
Frank Morten Levang - Salgskonsulent plantekultur
Tlf: 97 05 38 22
E-post: levang@fkra.no

 

Publisert 05.oktober 2015 - Jens Randby

 

 

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640