Søk

Du er her:

Blomsterengfrø for humler og bier

Blomsterengfrø for bedre overlevelse for humler og bier

Det er etablert en tilskuddsordning for å styrke bestanden av pollinerende insekter.

Det ytes et innskudd på kr 40 per løpemeter (min 2 m bredde), for å så i velegnet frøblandinger. Arealet kan ligge på, eller like ved jordbruksarealet ditt. Støtten blir gitt over det nye, regionale miljøprogrammet (RMP) i perioden 2019-22.

FKRA har allerede mottatt flere forespørsler om selve ordningen, og har fått spørsmål om aktuelle frøblandinger som vi kan tilby. Vi ønsker å bidra i arbeidet for å styrke biomangfoldet i områder med jordbruksdrift. I løpet av kort tid har FKRA klart å framskaffe et utvalg av egna blomsterfrøblandinger.

FKRA tilbyr to ulike blandinger levert i 10 grams poser av norskprodusert frø i butikkene våre på Agder.

På grunn av mangel på norsk frø har også FKRA valgt å importere blomsterengfrø fra DLF Seeds i Danmark, Turfline Blomstereng som leveres i 1 kg pakning. Disse kan kjøpes i våre FK butikker, lokalisert i Rogaland og Agder området.

I tillegg tilbyr vi honningurt, perserkløver av ettårig blomsterfrø. For rask etablering av kantsoner osv., f.eks. til bruk for de som ønsker å etablere arealer med tilskudd til pollinerende insekter gjennom Regionalt Miljøprogram. Kan også blandes med rødkløver og kvitkløver for flerårig kultur. Alt i 1 kg pakning.

Produksjon og tilgang på norsk blomsterengfrø er dessverre svært liten. I dag finnes det kun et par produsenter, i Trøndelag. NIBIO Landvik (Grimstad) er i gang med å bygge opp en produksjon. Foreløpig bare arter/sorter innhentet på strekningen Kristiansand - Oslo. Målet er å få i gang en produksjon basert på innhenta frømateriale fra Vest-Agder og Rogaland også.

 

Publisert 2. april 2019 - Geir Paulsen

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640