Ensilering av rått gras
Ensilering
Bruk ensileringsmiddel med høyt maursyreinnhold

Ensilering av rått gras

På sommeren kan det tidvis være svært vekslende værforhold - med både tørre og våte dager. Det kan derfor være en utfordring med rått gras som skal ensileres. Ved tørrstoffinnholdet under 30% anbefales ensileringsmiddel med høyt innhold av maursyre.

Normalt vil det være en stor utfordring å fortørke gras i 3. og 4. slåtten. Graset har mindre struktur, vi har som oftest flere regnværsdager og lufta er fuktigere.
 

 

Pass på vanninnholdet
Vanninnholdet i graset er avgjørende for valg av ensileringsmiddel og mengde pr. tonn. Når tørrstoffinnholdet er under 30%, anbefales det å bruke et ensileringsmiddel med høgt innholdet av maursyre, for eksempel Gras AAT Lacto.

Det er totalvekten av det som høstes (gras+vatn) som skal legges til grunn når anbefalt dosering oppgis i l pr tonn, eks.4 l pr tonn.
 

Unngå ubehagelige overraskelser
Bløtt gras som legges i silo, uten syretilsetting kan bli en ubehagelig overraskelse når siloen åpnes. Risikoen for feilgjæring øker med stigende vanninnholdet og minkende sukkerinnhold. Normalt faller sukkerinnholdet i graset utover ettersommeren og høsten.


Bla eller last ned Plantekulturkatalogen 2019

Tenk sikkerhet ved bruk av ensileringsmiddler

 

Publisert  26. juni 2019 - Anne Linn Olsen

 

Verktøylinje

Sikkerhet

Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensileringsmidler!

Sikkerhet ved bruk av ensileringsmiddlerFølg anvisninger på etiketten.

Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon, slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

 

Se våre sikkerhetsdatablad

Les også "Gassfare ved ensilering av gras"

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640