Søk

Du er her:

Grovforkvalitet

God grovfôrkvalitet gir økt lønnsomhet

Valg av riktig produkt og riktig mengde ensileringsmiddel gir god grovfôrkvalitet. Noe som igjen bidrar til økt lønnsomhet i din produksjon.

GrasAAT®Lacto
Til direkte høsta-/vått gras. Fremmer melkesyrebakteriene.
Til tårnsilo-rundball-plansilo.

GrasAAT®Plus
Til fortørka gras. Motvirker gjær- og muggsopp.
Til tårnsilo-rundball-plansilo.

KOFASIL®LP
Til direkte høsta-/ vått gras. Motvirker bakterier og sporer.
Til rundball-plansilo. NB! Ikke tårnsilo.
Er ikke etsende eller korroderende.
 

KOFASIL®Ultra
Til fortørka gras. Motvirker bakterier og sporer.
Til rundball-plansilo. NB! Ikke tårnsilo.
Er ikke etsende eller korroderende.

Emballasje: 25 liter kanner, 200 liter fat og 1000 liter IBC container.
 

Publisert 30. april 2019 - Ole Tjemsland
 

Verktøylinje

Sikkerhet

Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensileringsmidler!

Sikkerhet ved bruk av ensileringsmiddlerFølg anvisninger på etiketten.

Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon, slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

 

Se våre sikkerhetsdatablad

Les også "Gassfare ved ensilering av gras"

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640