Søk

Du er her:

Prisoppgang på syrebaserte ensileringsmidler

Prisoppgang på syrebaserte ensileringsmidler

På grunn av stor etterspørsel og begrenset tilgang på verdensmarkedet av syreprodukter har prisoppgangen vært større enn forventet. Vi gjør oppmerksom på at i denne situasjonen kan prisene endres på kort varsel.

Under de fleste forhold vil det fortsatt være lønnsomt å bruke ensileringsmiddel. Vi særlig det siste året fått gode tilbakemelding på effekten Kofasil.

Den sterke prisoppgangen skyldes først og fremst unormalt stor etterspørsel og begrenset tilgang av syre. 

 

Publisert 02. februar 2018 - Ole Tjemsland

 

Verktøylinje

Sikkerhet

Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensileringsmidler!

Sikkerhet ved bruk av ensileringsmiddlerFølg anvisninger på etiketten.

Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon, slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

 

Se våre sikkerhetsdatablad

Les også "Gassfare ved ensilering av gras"

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640