Fagmøte plast 2020

Fagmøte plast 2020

Vi inviterer til nyttig møte med fokus på vedlikehold av rundballeplast. I år som i fjor får vi besøk av Robert Gustafsson fra Trioplast, som er en internasjonal anerkjent fagmann innen rundballeplast.

 

Fagmøtene holdes på våre tre FK-senter i Klepp, Kristiansand og Haugesund.

 

FK-senteret Klepp

Når: 24. mars kl. 19.00
Hvor: Kjøpmannsbrotet 2, 4351 Kleppe

Påmelding: Innen 20. mars til ingvar.hobberstad@fkra.no tlf. 958 73 883
 FK-senteret Kristiansand

Når: 25. mars kl. 19.00
Hvor: Rigetjønnveien 20, 4626 Kristiansand

Påmelding: Innen 23. mars til jenshelge.wikstol@fkra.no tlf. 911 77 783
 FK-senteret Haugesund

Når: 26. mars kl. 19.00
Hvor: Industrigata 4, 5537 Haugesund

Påmelding: Innen 23. mars til trond.fosen@fkra.no tlf. 971 62 663
 Program

19.00 Plansiloplast/rundballenett og Sigma folie v/Ingvar Hobberstad
19.20 Ensileringsmidler v/Ole Tjemsland
19.45 Pizza
20.15 Trioplast v/Robert Gustafsson, Produktspesialist Trioplast
 

 

Robert Gustafsson fra Trioplast er en internasjonal anerkjent fagmann innen rundballeplast,nett- og grashøstemaskiner. Han kan alle typer rundballepresser og -pakkere, og er i tillegg produktspesialist på landbruksfolie. Gustafsson har også i flere år vært med på å utvikle ulike typer landbruksmaskiner.

 

 

 

 

 


Publisert 14. februar - Ingvar Hobberstad

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640