Søk

Du er her:

Våronna - Felleskjøpet

Fikk du ikke gjort hele våronna i vår?!

Våren 2015 vil gå inn i historia som en av de seineste – og vanskeligste noensinne. Flere planlagte vårarbeid måtte avlyses og-/eller utsettes. Etter 2013 er det mange som er erfart at det å sammenligne gammel og ny eng er som «natt og dag» både når det gjelder avling og kvalitet.

Til FKRA kommer det stadig meldinger om rekordavlinger av gras på 1.slåtten. Er du i en situasjon at grovfôrmengdene ser bra ut, og du har areal som bør fornyes, kan det være lurt å ta «ei ekstra våronn» nå  på ettersommeren, eller i høst.

Opplegget kan eksempelvis være at du tar 2. slåtten som normalt, tilfører moderate mengde husdyrgjødsel og brakker med glyfosat når gjenveksten har nådd ønska utvikling. Med dette opplegget kan du få pløyd – og sådd gjenlegget under svært gunstige forhold, og samtidig sikre et godt etablert plantedekke i høst.

Det er god tilgang på SPIRE frø – både som reinfrø og blandinger på FKRA sin Såvareavdeling.  

Publisert 01. juli 2015 - Jens Randby

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640