Søk

Du er her:

Prisnedgangen varierer mellom 300-400 kr pr tonn mellom ulike varetyper.
Prisnedgangen varierer mellom 300-400 kr pr tonn mellom ulike varetyper.

FKRA setter ned prisen på gjødsel fra 1. juli

Med virkning fra 1. juli setter FKRA prisen ned på gjødsel. Prisnedgangen gjelder i første rekke fullgjødseltyper fra Yara. Prisnedgangen varierer mellom 300-400 kr pr tonn mellom ulike varetyper.

De nye prisene er et resultat av forhandlinger om en ny pris- og leveringsavtale med Yara for ny sesong. Inngått avtale gjelder foreløpig fram til 1.november. At avtalen har en såpass kort varighet, skyldes i første rekke den usikkerheten som gjelder internasjonale valutaforhold. Endringer i kronekurs mot euro og dollar har stor innflytelse på prisutviklingen på gjødsel. Andre faktorer som generell etterspørsel etter gjødsel, gasspriser og råvarepriser vil som alltid også være viktige for prisutviklingen. 

I perioden august – oktober vil gjeldende priser bli tillagt terminvise tillegg og justert i forhold til nye innkjøp.

Sein vår- og låge temperaturer i mai/juni har bidratt til forsinka salg og utlevering av gjødsel. Det betyr at de som ennå ikke har gjødslet etter 1.slått, kan nå redusere sine kostnader når de kjøper NPK/NK- gjødsel.

Prisene på N-gjødsel blir ikke påvirket i denne omgang, da prisene justeres fortløpende/månedsvis.

Publisert 2. juli  2015 - Jens Randby 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640