Søk

Du er her:

Bilde av timotei
Mange fordeler ved bruk av ensileringsmidler

Fordeler ved bruk av ensileringsmidler

Mislykka og-/eller for sterk surfôrgjæring kan gi redusert lønnsomhet i mjølk- og kjøttproduksjonen. I verste fall kan feilgjæra surfôr gå ut over dyrehelsa. Ved ensilering av fuktig gras (lågere enn 35% ts) bør bruk av syremidler være rutine.

Ensileringsmidlene utgjør ingen stor andel av de totale  grovfôrkostnadene. Eksempelvis vil bruk av anbefalt dosering av GrasAAT Lacto utgjøre en kostnad på ca kr 0,15 pr FEm.
(Storskalaforsøk på Lista 2011).

8 fordeler ved bruk av ensileringsmidler:

1. Mindre tap av energi - GrasAAT stopper forbruket av energi i graset

2. Rask pH-senking uten forbruk av sukker - større andel andel av sukkeret i graset bevares

3. Økt grovfôropptak - ved bruk av syremidler unngår en at totalinnholdet av organiske syrer blir for høgt. Forsøk- og praktisk erfaring viser at fôropptaket reduseres når totalinnholdet av organiske syrer blir høgt.

4. Redusert forbruk av protein - rask pHsenking gjør at mer av proteinet i graset tas vare på.

5. Redusert etanolinnhold - propionsyre reduserer faren for etanolgjæring. Etanol i grovfôret kan gi smaksfeil på mjølk. Gras AAT Pluss inneholder propionsyre.

6. Mindre fare for sporer - GrasAAT sikrer rask pH-senking, og forholdene for sporer blir vanskelige. KOFASIL knekker sporer direkte.

7. Redusert/utsatt varmgang - GrasAAT Plus og KOFASIL Ultra forsinker naturens nedbrytingsprosess

8. Bedre hygienisk kvalitet - GrasAAT Plus og KOFASIL Ultra reduserer faren for mugg. Botulisme og listeriose.


Ha ensileringsmidlene på plass i god tid før slåtten, og tenk sikkerhet ved håndtering og bruk!


Publisert 26. mai 2015 - May-Linda Schjølberg


 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640