Fosforfri gjødsel(NK)

Fosforfri gjødsel (NK) inneholder nitrogen, kalium, kalsium, magnesium og svovel. Hovedbruksområdet for denne typen gjødsel er til produksjon av gras i kombinasjon med husdyrgjødsel eller på svært fosforrik jord.

 Mer utfyllende informasjon om våre NK gjødsel i plantekulturkatalogen.


OPTI-NK 22-0-12 er et nitrogen og svovelrik gjødsel med kalium, magnesium og bor. Gjødselet er aktuell til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og til plantedyrking på svært fosforrik jord.

Tilgjengelig som granulert vare.

Produktbeskrivelse Mengde Tanknr. Levering Pris eks. mva

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640