OPTI-NK 22-0-12

OPTI-NK 22-0-12 er et nitrogen og svovelrik gjødsel med kalium, magnesium og bor. Gjødselet er aktuell til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og til plantedyrking på svært fosforrik jord.

OPTI-NK 22-0-12 er et nitrogen og svovelrik gjødsel med kalium, men innholder ikke fosfor. I tillegg inneholder den magnesium og bor.

Gjødselet er aktuell til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og til plantedyrking på svært fosforrik jord.

Produktet er tilgjengelig som granulert vare.

 

Advarsel: Sjekk alltid produktemballasjen for å ivareta sikker bruk av våre produkter.

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640