Fullgjødsel (NPK)

YaraMila er Yaras globale varmerke for NPK-gjødsel. Fullgjødsel fra Yara inneholder alle næringstoffene som er viktige i norske forhold. Hver enkelt gjødselkorn inneholder nitrogen (N), fosfor (F), Kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), svovel (S) og bor (B) og er behandlet på overflaten for å hindre klump- og støvdannelse.

Produktbeskrivelse Mengde Tanknr. Levering Pris eks. mva
FULLGJODSEL 8-5-19 MIKRO 600 kg stk. 10 dager kr 3 390,00 / stk.
FULLGJØDSEL 12-4-18 MIKRO stk. 10 dager kr 158,00 / stk.
FULLGJØDSEL 18-3-15 600 kg stk. 10 dager kr 2 760,00 / stk.
NPK 22-3-10 (2S) Uralchem 600 kg stk. 10 dager kr 2 490,00 / stk.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640